A tatai Szent Balázs templom régészeti feltárásáról

Írta: Sári Aliz

2017. február 3-án, Szent Balázs napján rendezte meg közös szervezésben Tata Város Önkormányzata és a Kuny Domokos Múzeum „A tatai Szent Balázs templom nyomában” című konferenciát a Városháza dísztermében.

A tatai Kossuth tér felújítása céljából még 2015-ben megelőző feltárásokat végeztek a múzeum munkatársai, ahol előkerült egy középkori eredetű, Szent Balázs tiszteletére felszentelt templom, és egy körülötte fekvő temető maradványai. A területet a leletek kiemelése után betemették, majd a terveknek megfelelően elkészült a Kossuth téri kő- és márvány burkolat, valamint a növényzet telepítése.

A leletek vizsgálata és restaurálása után, az eredmények birtokában úgy döntöttek, hogy megismertetik a szélesebb közönséggel is a szerzett tudást. A konferenciát Tata város polgármestere, Michl József nyitotta meg. Elmondta, milyen számottevő és fontos feltárást végzett el a múzeum csapata, és mindezt rekord gyorsasággal képesek voltak teljesíteni annak érdekében, hogy a tér rekonstrukciós munkáit időben megkezdhessék, elkészüljön időben a felújítás.

Az est első előadója dr. Schmidtmayer Richárd, a Kuny Domokos Múzeum megbízott igazgatója volt. A fotókat Ábrahám Ágnes készítette

Az előadó beszámolt a feltárás menetéről. A korabeli források is megemlítenek egy templomot, amiről tudni kell, hogy folyamatosan használatban lehetett, hiszen különböző időszakokra datálják az előkerült falmaradványokat. Az épület kápolnáját 15. század elejére teszik, így ez a legkorábbi időszak a létesítmény használatra. A 17. század végére tehető egy kripta és egy sekrestye építése.

Kürthy Dóra az archeometria eljárást alkalmazta a falmaradványokon, és különböző összetételű kőzettípusokat fedezett fel. A kőzettípusokat négy kategóriába lehet sorolni: fehér mészkő, jurakori vörös mészkő, eocén és édesvizű mészkő. Ezek alapján arra lehet következtetni, hogy a templomhoz használt mészkövet nem csak a közvetlen környezetből szerezték be, hanem a mai Tatabánya-Síkvölgy területéről is hozatták.

A templom körüli temetőben fekvő csontvázak
antropológiai vizsgálatát László Orsolya ismertette.

Az ott talált sírok leletanyaga és csontanyaga erősen bolygatott állapotú volt, de sikerült a csontvázak helyreállítása. Megállapították, hogy a nők sírjai a templomhajók belsejében, a férfiaké azokon kívül helyezkedtek el. A csontleletek állapotából definiálni tudták az egyének betegségeit is. Voltak, akik skorbutban, vérszegénységben, TBC-ben, csontvelő- vagy csonthártyagyulladásban szenvedtek. Találtak deformált csontállományú elhunytakat is, akik gerincferdülésben, vagy valamilyen rosszul összeforrt csonttörésben szenvedtek.

A sírokban megmaradt textilleleteket Perger Andrea vizsgálta meg, amelyek igen erősen szennyezettek voltak. A textildarabkákat mikrokémiai tesztnek vetették alá; a tisztításuk mikroszkóp alatt történt ultrahangos párásítással.

Dr. Rabár Ferenc Szent Balázs magyarországi
tiszteletéről beszélt

Szent Balázsról keveset lehet tudni, de annyi bizonyos, hogy Örményországban született, és Szebaszte város közössége választotta meg püspöknek. A korai kereszténység azon szentjei közé tartozik, akiknek emlékezete a kultuszban, a névadásban és a népszokásokban egyaránt fent maradt. A személyét övező tisztelet a 9. századtól terjedt el. A 14-16. században szentkultusz változás ment végbe, ennek következtében a szentekhez fűződő kötelék egy-egy területre korlátozódott. Ezt követően Szent Balázs a betegek védőszentje lett, azon belül is a torokgyíkban szenvedőké. A szentelmények szerepe – melyet Havassy Bálint fejtett ki – igen fontos momentum a katolikus liturgiában. Általuk élik meg ugyanis a hívek a túlvilággal való kapcsolatot, és kérik Isten áldását. Szent Balázshoz kapcsolódik a gyertyaégetésnek az a szokása, amikor a betegségben szenvedő ágya mellett helyeznek el gyertyát, kérve gyógyulásukat.

Havassy Bálint a tatai Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus templom plébánosa

Köszönjük a konferencia megszervezését Tata Város Önkormányzatának, a Kuny Domokos Múzeum dolgozóinak és az est előadóinak.

 

 

 

 

Leave a Reply