Érmek, plakettek Komáromról, Komáromból

Írta: Márku Mónika

Vámosi László, a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének alelnöke több évtizede gyűjti a szülővárosához, Komáromhoz kötődő érméket, plaketteket. Szisztematikus gyűjtőmunkájának célja, hogy forrásanyagot biztosítson azoknak, akik egyrészt Komárom városának történetét kutatják, másrészt azoknak is, akik szintén hozzá hasonló gyűjtőmunkát folytatnak a témában.

Komáromhoz kötődő gyűjteményének első darabjai a 19. századból valók. Korábban kiadott helytörténeti érmékről nem áll rendelkezésre semmilyen adat. Komárom abban a szerencsés helyzetben volt/van a magyar nemzet történetében, hogy számos hírességet, illetve eseményt tudhat magáénak. Mindez természetesen elősegíttette a híres komáromiak érmeken való ábrázolását is.

A Magyar Történelmi Társulat Thaly Kálmánnak (1906); Forrás: www.gyujtokblogja.hu

 Néhány komáromi vonatkozású emlékérem és plakett:

  • Jókai Mór születésének 100. évfordulójára (1925) kiadott emlékérem
  • Jókai Mór 50 éves írói jubileumára (1893) kiadott füles érem
  • Klapka Györgyről, a hős komáromi várvédőről készült ritka érem 1908-ban Genéve-ben
  • Thaly Kálmánról 1904-ben és 1906-ban készült szögletes plakett
  • A Konkoly Thege Miklósról készült kétféle érme a szlovákiai csillagászati szövetség jutalomérméi
  • Antal Gábor református püspöknek pappá szentelésének 40. évfordulójára készítettek szögletes plakettet
Lehár Ferenc emlékérem (1920); Forrás: http://gyujtemeny.vatera.hu

Vertek emlékérmet a komáromi születésű Térfi Béláról (1869-1959), aki a Bethlen-kormány minisztere, illetve neves filatelista volt, Lehár Ferencről és Theodor Körnerről is Ausztriában.

Az egyik legismertebb komáromi, akit szintén megörökítettek emlékérmen Czibor Zoltán, az egykori „Aranycsapat” labdarúgója. Az ő neve az emlékezetes 6:3-as magyar-angol mérkőzésnek (1953. november 25.) emléket állító érmen olvasható.

Klapka György emlékérem (1908); Forrás: http://temesvar.blogrepublik.eu

Komárom híres szülöttei mellett emlékezetes helyi eseményeket, évfordulókat is megörökítettek emlékérméken, plaketteken, főként az 1950-es éveket követően. Ilyenek:

  • a Komáromi Kőolajipari Vállalat emlékérme, szögletes plakettje
  • a Komáromi Építő Szövetkezet fennállásának 35. évfordulójára készített plakett
  • a Lengyár 75. évfordulójára vert érme
  • a Komáromi Állami Gazdaság és a város jubileumi emlékérmei, jutalomérmei
Komáromi Ipari és Gazdasági Kiállítás, 1891; Forrás: http://eremtar.hupont.hu

Külön említést érdemel az 1891-es Komáromi Ipari és Gazdasági Kiállítás, és az 1939-es Komáromban megrendezett Országos Művészeti Fényképkiállítás emlékérme, hiszen ezek a nehezen beszerezhető érmék közé tartoznak.

Ezeket az érméket, plaketteket olyan neves éremművészek készítették, mint Búza Barna (1910-2010), Madarassy Walter (1909-1994), Istók János (1873-1972), Telcs Ede (1872-1948), Berán Lajos (1882-1943), Gerl Károly (1857-1907), S(olymári) Walkó László (1909-1984), Szirmai Antal (1860-1927?), Brém Ferenc (1927-1988) és Szunyogh László (1956-).

Nemcsak az érmék tárgyában, hanem gyűjtésében is kiemelkedő szerepet töltött be Komárom. Az itt élő gyűjtők közül a legjelentősebbek (voltak): Mitterbacher György (1761-1831) császári és királyi főstrázsamester; Milkovics János (1804-1872) földbirtokos, Győr megyei táblabíró; Pap Gábor (1827-1895) református püspök; Maszlaghy Ferenc (1839-1917) komáromi főesperes-kanonok; Végh Adorján (1848-1899) földbirtokos, régész, a Komáromi Történeti és Régészeti Egylet alapítója; Konkoly Thege Balázs (1862-1923) komáromi ügyvéd; Fülöp Zsigmond (1878-1940) komáromi bankár, numizmatikai szakértő; Alapi Gyula (1872-1936) vármegyei levéltáros, numizmatikai szakíró; Kállay Ödön (1879-1960) Szőny község jegyzője. Gyűjteményük jelentős görög-római és magyar pénzgyűjteményből, valamint a hercegprímási numizmatikai gyűjteményből állt.

Rajtuk kívül kisebb említésre méltó gyűjteménnyel rendelkeztek még: Milch Ármin, Angyal Kálmán, Bathó Lajos, Konkoly Thege Miklós, Korbuly Dezső, Milch Tibor, Lenhardt György és Petrovics Jenő.

A papír alapú történeti források mellett ezeknek az érméknek, plaketteknek szintén rendkívüli szerepük, jelentőségük van egy város, település, egy terület ‒ jelen esetben Komárom ‒ történetének megismerésében, kutatásában, és természetesen a gyűjtők számára is.[1]

[1] A cikk a Komáromi Újság 10. évf. 21. számának (2015. február) 16-17. oldalán megjelent Vámosi László: Komáromi emlékérmek, plakettek című cikke alapján készült.

 

Leave a Reply