Az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének beszámoló taggyűlése és szakmai programja

Írta: Márku Mónika

2020. február 11-én, az Országos Széchenyi Könyvtárban tartotta idei első közgyűlését az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete. A beszámoló taggyűlést rövid szakmai program, majd egy kiállítás meglátogatása zárta.

A közgyűlés résztvevőit Mennyeiné Várszegi Judit elnök asszony köszöntötte és ismertette a közgyűlés napirendi pontjait. A programot a jelenlévők egyhangúan elfogadták. A közgyűlés jegyzőkönyvét Rabi Lenke vezette, Antaliné Hujter Szilvia és Bedő Mónika hitelesítették. Személyüket szintén kézfeltartással szavazták meg.

A szakmai beszámolót egy perces néma csend előzte meg, mellyel a szervezet a tavalyi évben elhunyt két tagjáról, Vajda Kornélról és Kiss Lászlóról emlékezett meg. Ezt követően a 2019-es év szakmai beszámolót hallgattuk meg elnök asszony tolmácsolásában. Szó esett a tavalyi tisztújító közgyűlésről, a 2019-es év munkatervéről, a tavaly elhangzott javaslatokról, megvalósult és elmaradt programokról (Szeged – 3 napos szakmai rendezvény; Székesfehérvár – szakmai konferencia; elmaradt ózdi kirándulás; külső winchester vásárlása a HKSZ kép- és hanganyagának tárolására, novemberi budapesti szakmai kirándulás a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Szakkönyvtár vajdahunyadvárbeli szakkönyvtárának látogatásával). A szakmai beszámolóban elhangzott a tavalyi évben kitüntetett kollégák neve is.

Komlósy József könyvtáros, intézményvezető január 22-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából „Pro Cultura Albae Regiae„ kitüntetésben részesült Székesfehérváron. Kertész Gyula emlékérmet kapott Gyulyás Erzsébet, a Jászberényi Városi Könyvtár nyugalmazott igazgató-helyettese, a helyismereti könyvtárosok szervezetének tagja. A 2019-es év Füzéki István emlékérmese Balogh Mihály, az OPKM nyugalmazott főigazgatója lett. Kitüntetését október 25-én vette át. Dr. ifj. Sarkady Sándor, a Soproni Egyetem tudományos kutatója pedig december 14-én, a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított „Sopronért Emlékérem” elismerésben részesült.

Elnök asszony szakmai beszámolóját a jelenlévők egyhangúan elfogadták.

Antaliné Hujter Judit, a szervezet titkára a 2019-es év pénzügyi beszámolóját, Rabi Lenke a Felügyelő Bizottság jelentését ismertette az egybegyűltekkel. Mindkét beszámoló elfogadásra került.

A következő napirendi pont a 2020-as év munkatervének kidolgozása, javaslatok, felvetések megtárgyalása volt. A tervezett programokat Mennyeiné Várszegi Judit mondta el. Itt kaptunk információkat az idei nagyobb szakmai rendezvényekről. A Könyvtárosok Vándorgyűlése július 15-18. között lesz megtartva Budapesten, ahol a Helyismereti Könyvtárosok Szervezete rendhagyó módon a Könyvtárostanárok Egyesületével fog közös szakmai szekcióprogramot rendezni. Az idei szlogen a „Nemzedékek szolgálatában” lesz, s a helyismereti konferencia témája is természetesen ehhez fog majd igazodni. Erre várnak javaslatokat, előadókat a tagságtól. Június 24-26. között a Helyismereti Szervezet Szentesen tartja hagyományos 3 napos szakmai rendezvényét. Ehhez is várják a programjavaslatokat. Ismét szóba került az elmaradt ózdi kirándulás, melynek során a helyi Digitális Erőmű és Filmtörténeti Élménypark intézményeit néznék meg 2 napos program keretében a környék többi látnivalójával. Ezt a kirándulást előreláthatóan szeptemberben ejtenék meg megfelelő számú jelentkező esetén.

Mennyeiné Várszegi Judit. A kép forrása: Könyvtárvilág

A beszámolók, munkatervek megvitatása, elfogadása után a közgyűlés a szakmai programra tért rá, melyet Károly Nóra, a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár helyismereti könyvtárosa ismertetett. A 2000-es és a 2008-as évhez hasonlóan idén ismét kérdőíves felmérést terveznek végezni a megyei hatókörű városi könyvtárakban a helyismereti gyűjteményekről és a helyismerettel foglalkozó könyvtárosok szakmai munkájáról. Ennek megvalósításához munkabizottság alakult Károly Nóra vezetésével és javaslatok hangzottak el a megvalósítás/megvalósíthatóság feltételeiről. Meghatározták a kérdőív elkészítésének és kiértékelésének határidejét is.

A szakmai program részeként és a közgyűlés zárásaként lehetőségünk nyílt az Országos Széchenyi Könyvtár „Fut velem egy rossz szekér…” –ADY 100/101 című időszaki kiállításának megtekintésére. A tárlaton dr. Rózsafalvi Zsuzsanna, a kamara kiállítás egyik kurátora vezetett minket végig. Láthattuk a költő unikális kéziratait, fotóit, dedikált köteteit, önéletrajzát, leveleit és képeslapjait, személyéhez és utazásaihoz kapcsolódó tárgyait, érettségi bizonyítványát, egyetemi indexeit is.


Kiemelt kép: Az Országos Széchényi Könyvtár a Tabán felől. A kép forrása: Hungarytoday 

Leave a Reply