Hol sírjaik domborulnak – Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc a mai Szlovákia területén

A könyvajánlót írta: dr. Horváth Géza.

A kötetet összeállította: Görföl Jenő, Kovács László. Dunaszerdahely: Nap Kiadó,  2003.


https://mek.oszk.hu/03300/03330/03330.pdf

Én magam reformkori témából írtam szakdolgozatomat, és a néhai Katona Tamás 1848-as szemináriumára jártam az Eötvös Kollégiumban. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nagyszerű másfél évének történetét a fenti összefüggésben átgondolni, alkalmat teremt ismereteink felfrissítésére. Március 15-e kapcsán ajánlom minden határon inneni és túli emlékező számára.

Ebben a könyvben a mai Szlovákia területén található emlékek összegyűjtésére és bemutatására vállalkoztak a szerzők.

A pozsonyi „törvényes” forradalom helyszíneit, szereplőinek emlékeit, a politikai események és személyek, a nagy csaták emlékműveit, valamint az ország temetőiben szétszórva található honvédsírokat ismerhetik meg a könyv lapjairól, fényképeiről. A könyv tárgyalja a mai Szlovákia területén zajló hadi eseményeket, s bemutatja a bukás után létrejövő honvédegyletek működését is.

Limpár Péter: Hadi események a mai Szlovákia területén 1848–49-ben című összefoglalójából csak a tavaszi hadjárat két momentumára hívom fel a figyelmet. Az egyik a nagysallói csata, a tavaszi hadjárat komáromi szakaszában, 1849. április 19-én aratott itteni fényes győzelem, ami Klapka György tábornok és honvédeinek nevéhez fűződik. Ennek eredményeként báró Ludwig von Wohlgemuth altábornagy császári tartalék hadteste Érsekújvár felé hátrált, így a honvédek számára megnyílt a komáromi erőd felé vezető út. A nagysallói ütközet sebesültjeit (az osztrákokat is!) az Esztergomban berendezett hadi kórházba szállították. Ez a tény a Nemzetközi Vöröskereszt megalakulása előtti korszakból legalábbis figyelemre méltó. Egyúttal a környéken, a Duna mindkét partján élők számára, de nem csak nekik, felkeresendő emlékhelyeket és emlékműveket kínál.

A másik momentum ezzel függ össze. A nagysallói győzelem hatására a Komárom körüli osztrák ostromzár felbomlott, és április 22-én bevonultak a városba az első honvédcsapatok. A Duna hídját a császáriak az ostrom során megsemmisítették, ezért az offenzíva egy időre elakadt. Ideiglenes hajóhidat építettek, „amelyen április 26-án megkezdhették az átkelést. A tavaszi hadjáratban összecsiszolódott honvédcsapatok lerohanták a Simunich-hadtestet, és kettészakították annak arcvonalát a császáriakat az mentette meg a katasztrófától, hogy Ludwig Welden altábornagy a nagysallói vereség hírére Pest kiürítéséről döntött, és a Pozsony felé visszavonuló két császári hadtest már Komárom közelébe ért a csata napján.” Nemrég találták meg régészek ennek az ideiglenes hídnak a cölöpjeit. Az április 26-i győzelem emlékére tartják az azóta kettészakított Komáromban a Komáromi Napok rendezvény sorozatát – köztük az 1848-as történész-tanácskozással. Az ezzel kapcsolatos események is idegenforgalmi vonzerőt jelentenek, mint a fent említett és további emlékhelyek. Ezekről Görföl Jenő: A forradalom és szabadságharc emlékei a mai Szlovákia területén című összeállításából, illetve az Emlékhelyek, emlékművek című fejezetből tájékozódhatunk. Ajánlható minden mai emlékezőnek, kirándulónak.

„Akiknek emlékeit itt bemutatjuk, a mi sorsunkat is befolyásoló tetteket hajtottak végre. Ezért illeti kegyelet emléküket.” – írják a szerzők.

Emléküket nem feledjük!

 

Leave a Reply