A József Attila Megyei és Városi Könyvtár Trianon témájú könyveinek bibliográfiája

Összeállította: Márku Mónika

1.

943.9

P 91

  PRITZ Pál: 100 év : a trianoni Magyarország képes története. – [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. – 301 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm ISBN 978-963-09-9805-5

2.

943.9

B 28

  BÁNHEGYI Ferenc: A három Trianon : az első Trianon, 1920. június 4., a második Trianon, 1947. február 10., a harmadik Trianon, 2020? : a magyar nép zivataros évszázada, 1920-2020 – [Budapest] : Unicus Műhely, 2019. – 195 p. : ill. ; 24 cm ISBN 978-615-5084-66-9

3.

943.9

M 14

  A MAGYAR békeküldöttség naplója : Neuilly, Versailles, Budapest, 1920 / vál., az idegen nyelvű szövegeket ford., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Zeidler Miklós. – Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2017 ([Budapest] : Prime Rate Kft). – 311 p. : ill. ; 26 cm ISBN 978-963-416-072-4

4.

943.9

V 93

VIZI László Tamás: A sérelmi politizálástól a nemzeti összetartozásig : Trianon, revízió, határkérdés, nemzetegyesítés, 1920-2010 – CEPoliti, 2016. – 303 p.

 

5.

T 91

  A TRIANONI békediktátum története hét kötetben / főszerk. Gulyás László. – Szeged : Egyes. Közép-Európa Kutatására, 2019. – 7 db.  : ill. ; 24 cm

  1. köt., Trianon nagy háború alatti előzményei, az Osztrák – Magyar Monarchia bukása, 1914-1918 / [… szerkbiz. Csüllög Gábor et al.] ; [… szerzői Ádám János Imre et al.]. – 2019. – 592 p. ISBN 978-615-80462-9-9

6.

341

G 19

  A TRIANONI békekötés, 1920 : a párizsi meghívástól a ratifikálásig / Galántai József. – Budapest : Gondolat Könyvkiadó, 1990. – 235 p., [2] t.fol : ill. ; 21 cm + 1 térk. ISBN 963-282-373-7

7.

943.9

R 80

  ROMSICS Ignác:  A trianoni békeszerződés. – 3. bőv. kiad. – Budapest : Osiris, 2007. – 207 p. : ill. ; 25 cm  ISBN 978-963-389-964-98

8.

943.9

R 80

  ROMSICS Ignác:  A trianoni békeszerződés. – [Budapest] : Helikon, 2020. – 246 p. : ill., főként térk. ; 24 cm ISBN 978-963-227-899-5

9.

341

T 91

  FARKAS Lőrinc Imre: A trianoni diktátum : eredeti szöveg francia és magyar nyelven  – 2. kiad. – [Budapest] : Farkas L. I., 2009. – 301 p. ; 20 cm. – (Hamvas könyvek, ISSN 1418-6136) ISBN 978-963-9428-83-6

10.

943.9

B 41

  BATÁR Zsolt Botond: A trianoni diktátum korrigálása : Trianon trilógia 2 – [közread. a Teleki Sámuel Kulturális Egyesület]. – Budapest : TelekiS. Kult. Egyes., 2019. – 256 p., XVI t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm ISBN 978-615-81360-0-6 kötött : 3990,- Ft

11.

301

G 91

  GYÖRGY Péter: Állatkert Kolozsváron – képzelt Erdély. – Budapest : Magvető, 2013. – 445, [4] p. ; 21 cm  ISBN 978-963-14-3079-0

12.

949

B 75

  BOIA, Lucian: Az 1918-as nagy egyesülés : nemzetek, határok, kisebbségek. – [ford. Rostás-Péter István]. – Kolozsvár : Koinónia, 2018. – 93, [2] p., [17] t. : ill., színes térk. ; 19 cm  Eredeti cím: În jurul marii uniri de la 1918 ISBN 978-973-165-185-9 fűzött : 2200,- Ft

13.

943.9

B 60

  BETHLEN István angliai előadásai / [sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Turbucz Péter] ; [az utószót Gulyás László írta]. – Máriabesnyő : Attraktor, 2017. – 123, [2] p. ; 22 cm. – (Fiat iustitia, ISSN 2063-6849 ; 6.)

   Tartalom: Az ezeréves Magyar Királyság fennállása – igazságtalanság? ; Hogy bánt el a trianoni szerződés a Dunamedence kis népeivel? ; Az erdélyi kérdés ; A trianoni szerződés és Európa békéje ISBN 978-615-5601-32-3 fűzött : 2800,- Ft

14.

327

C 51

  CSEHSZLOVÁK iratok a magyar – szlovák államhatár kijelöléséhez, 1918-1920 / szerk. és a bev. tanulmányt írta Simon Attila ; [az idegen nyelvű forrásokat … ford. Balázs Péter, Simon Attila, Zahorán Tamás]. – Budapest : MTA BTK TTI, 2019. – 229 p. ; 25 cm. – (Magyar történelmi emlékek. Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak = Monumenta Hungariae historica. Diplomataria, ISSN 2063-8485). (Trianon-dokumentumok és -tanulmányok, ISSN 2560-2462 ; 3.) ISBN 978-963-416-174-5

15.

943.9

C 62

  CSERNOK Attila: Elherdált ország. – Budapest : Pro-Livro Kft., 2014.- 196 p. ; 22 cm ISBN 978-963-08-9496-8

16.

908

V 33

  ERDÉLY, Székelyföld : száz év Trianon árnyékában : székely kálvária, 1920-2020 / [a felvételeket kész.] Váradi Péter Pál ; [szöveg] Lőwey Lilla. – Veszprém : PéterPál Kvk., 2019. – 116 p. : ill., színes ; 32 cm ISBN 978-615-80435-6-4

17.

341

E 76

  ERDÉLYRŐL Trianonban / sajtó alá rend. Pomogáts Béla. – Marosvásárhely : Mentor, 2010. – 310 p. ; 24 cm ISBN 978-973-599-426-6

18.

943.9

F 12

  FÁJÓ Trianon / [szerk. … Száraz Miklós György]. – Budapest : Mérték K., 2011. – 180, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm ISBN 978-615-5113-15-4

19.

943.9

Sz 32

  SZÁRAZ Miklós György: Fájó Trianon. – Budapest : Scolar, 2019. – 188, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm ISBN 978-963-509-034-1

20.

943.9

P 85

  POPÉLY Gyula: Felvidék, 1914-1920 – [közread. a] … Fokusz Egyesület.- Budapest : M. Napló : Fokusz Egyesület, 2010. – 438, [2] p. : ill., részben térk. ; 25 cm ISBN 978-963-88467-0-9

21.

910

K 94

  KRASZNAI Zoltán: Földrajztudomány, oktatás és propaganda : a nemzeti terület reprezentációja a két világháború közötti Magyarországon / Krasznai Zoltán. – Pécs : Publikon K. : IDResearch Kft., 2012. – 262 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm ISBN 978-615-5001-68-0

22.

F 86

  FÖLFESZÍTETT nemzet : 1920-2020 / szerk. M. Tóth Katalin. – Budapest : Kairosz, 2020. – 111 p. ; 21 cm ISBN 978-963-514-035-0

23.

240

K 33

  KELLERMAYER Miklós: Gondolatok a trianoni nemzetcsonkítás 100. évfordulójára és az 52. Eucharisztikus Világkongresszus megünneplésére. – Budapest : Kairosz, 2019. – 53 p. ; 20 cm    ISBN 978-963-514-023-7

24.

308

E 37

  ELEKES Dezső: Hazánk, népünk, szomszédaink : az ezeréves, a trianoni és a megnagyobbodott Magyarország ismertetője. – hasonmás kiad.- [Onga] : Nemzeti Örökség Kiadó, [2014]. – 126,[1] p., [1] t. ; 21 cm   ISBN 978-615-5496-04-2

25.

943.9

B 14

  BAJCSY-ZSILINSZKY Endre: Helyünk és sorsunk Európában. – [Budapest] : Kairosz, 2008. – 295 p. ; 24 cm ISBN 978-963-662-014-1

26.

327

S 45

  SEBES Pedro:  Így dőlt el Magyarország sorsa : három eltérő elképzelés a háború utáni világrendről: Sztálin, Churchill és Roosevelt / [ford. Kiss Péter, Szekér Nóra]. – Budapest : Gondolat, 2020. – 269 p. ; 20 cm   Eredeti cím: Stalin, Churchill y Roosevelt ISBN 978-963-693-974-8

27.

327

J 12

  JAJ, hol a múltunk? : a Trianon-jelenség / [szerk., a kronológiát összeáll. Száraz Miklós György]. – Budapest : Helikon Kiadó, 2005. – 180, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm. – (Paletta, ISSN 1216-8052) ISBN 963-208-926-X

28.

327

K 63

  KOLLÁNYI Károly: Kárpáti trilógia. – Pomáz : Kráter Műhely Egyesület, 2005. – 492, [12] p. : ill. ; 22 cm

   Tartalom: A trianoni boszorkánykonyha : cikkek, tanulmányok ; Régi Felvidékünk és a Kárpátalja magyar múltjának elrablása ; A Kárpát-medence Európában  ISBN 963-7329-56-0

29.

327

K 63

  KOLLÁNYI Károly: Kárpáti trilógia. – 2. kiad. – Pomáz : Kráter Műhely Egyes., 2014. – 492, [12] p. : ill. ; 22 cm

   Tartalom: A trianoni boszorkánykonyha ; Régi Felvidékünk és Kárpátalja magyar múltjának elrablása; A Kárpát-medence Európában ISBN 978-963-298-151-2

30.

327

V 18

  VAIDA VOEVOD, Alexandru: Levelek a Békekonferenciáról : [Párizs-Verailles 1919-1920] / a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Mircea Vaida-Voevod ; ford. Eke Zsuzsa és Molnár Judit. – Kolozsvár : Kriterion, 2018. – 399, [1] p. ; 25 cm Eredeti cím: Scrisori de la Conferinţa de Pace, Paris-Versailles, 1919-1920 ISBN 978-973-26-1154-8

31.

943.9

G 14

  GÁBOR Mózes, P.: Magyar misztériumok : önismeret, önkritika, önérzet Trianon után – Budapest : Kairosz, 2019. – 340 p. : ill. ; 24 cm ISBN 978-963-662-926-7

32.

943.9

V 63

  VÉCSEY Aurél: Magyar tragédia: trianoni békediktátum. – [Kecskemét] : Vagabund Kiadó, cop. 2010. – 204 p. : ill. ; 20 cm ISBN 978-963-9685-69-7

33.

943.9

K 56

  KISS Sándor, M. [et al.] : Magyarország sorstragédiái a 20. században. – [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2011. – 347, [1] p. ; 21 cm ISBN 978-963-9862-41-8

34.

943.9

K 56

  KISS Sándor, M., [et al.] : Magyarország sorstragédiái a 20. században. – 3. kiad. – [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2012. – 347, [1] p. ; 21 cm ISBN 978-963-9862-41-8

35.

940

A 21

  ÁDÁM Magda: Nagyhatalmak szorításában : az Osztrák – Magyar Monarchia utódállamai a két világháború között : tanulmányok. – Budapest : Aura, 2014.- 277, [2] p. : ill. ; 24 cm ISBN 978-963-7913-51-8

36.

943.9

B 83

  BOTIL József: Nyugat-Magyarország sorsa, 1918-1921 / Für Lajos ajánlásával. – Vasszilvágy : Magyar Nyugat Könyvkiadó, 2008. – 328 p. : ill. ; 20 cm ISBN 978-963-87612-3-1

37.

943.9

P 94

  PSALMUS Hungaricus : szépirodalmi művek és történelmi dokumentumok Erdély 1918-1920-as elszakításáról / vál. és szerk. Pomogáts Béla. – Pomáz : Kráter Műhely Egyes., 2010 ([Budapest] : e-Print Magyarország Zrt). – 317, [3] p. ; 24 cm. – (Metamorphosis Transsylvaniae) ISBN 978-963-298-012-6

38.

943.9

B 53

  BERETZKY Ágnes: Scotus Viator és Macartney Elemér: Magyarország-kép változó előjelekkel, 1905-1945 / Beretzky Ágnes. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 2005. – 138 p. ; 24 cm. – (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [39.].) ISBN 963-05-8246-5

39.

320

P 62

  PÉTERFI Gábor: Szabó Dezső és Féja Géza Trianon-reflexiója és külpolitikai nézetei. – Budapest : L’Harmattan, 2011. – 259 p. ; 23 cm ISBN 978-963-236-412-4

40.

943.9

B 21

  BALLA Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon : Magyarország az első világháborúban / Hermann Róbert előszavával. – Átd., kibőv. kiad. – [Budapest] : Scolar, cop. 2019. – 164 p., [8] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm ISBN 978-963-509-064-8

41.

943.9

D 90

  DRÁBIK János: Százéves Trianon : döntsük meg? törődjünk bele? kik Trianon igazi felelősei. – [Debrecen] : Gold Book, cop. 2018. – 408 p. ; 22 cm ISBN 978-963-426-522-1

42.

Sz 74

  SZÉTSZAGGATOTT ország : Trianon a magyar költészetben / [szerk. és az előszót írta Bíró Zoltán]. – Lakitelek : Antológia, 2010. – 187 p. ; 23 cm ISBN 978-963-9354-72-2

43.

Sz 74

  SZÉTTÖRETETT : a magyar fájdalom és reménykedés versei / összeáll. Pénzes István. – Budapest : Aposztróf, cop. 2006. – 413 p. : ill. ; 21 cm ISBN 963-06-1540-2 [!ISBN 978-963-06-1540-2]

44.

894

P 81

  POMOGÁTS Béla: Történelmi sorsfordulók : az I. világháború a magyar irodalomban. – Budapest : Lucidus, 2015. – 144 p. ; 21 cm.- (Kisebbségkutatás könyvek / sorozatszerk. Cholnoky Győző, ISSN 1585-3144) ISBN 978-963-9465-88-6

45.

943.9

T 91

  TRIANON / szerk. Zeidler Miklós ; [a térképeket kész. Sebők László].- Budapest : Osiris, 2003. – 931 p. : ill., részben színes ; 29 cm. – (Nemzet és emlékezet, ISSN 1589-1658 ; 2.) ISBN 963-389-439-5

46.

943.9

T 91

  TRIANON / szerk. Zeidler Miklós ; [a térképeket kész. Sebők László]. – 2. jav. kiad. – Budapest : Osiris, 2008. – 953 p. : ill., részben színes ; 29 cm. – (Nemzet és emlékezet, ISSN 1589-1658) ISBN 978-963-276-010-0

47.

341

T 91

  TRIANON : a békeszerződés / [sajtó alá rend. Bank Barbara, Kovács Attila Zoltán]. – [Budapest] : Szépmíves, 2019. – 323, [12] p. : ill., térk. ; 19 cm ISBN 978-615-5662-77-5

48.

943.9

T 91

  TRIANON / szerk. Zeidler Miklós ; [a térképeket kész. Sebők László]. – 3. jav. kiad. – Budapest : Osiris, 2020. – 958 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. – (Nemzet és emlékezet, ISSN 1589-1658) ISBN 978-963-276-402-3

49.

943.9

J 36

  JANKOVICS Marcell: Trianon. – [Budapest] : Méry Ratio, 2019. – 263 p. : ill., részben színes ; 27 cm ISBN 978-615-5700-62-0

50.

T 91

  Trianon 100. – Budapest : Osiris, 2020. – 3 db.  : ill. ; 25 cm + 7 db térk. és 1 db plakát (8 t.fol. ; 48×62 cm ) ISBN 978-963-276-405-4

  [1.], Vérző Magyarország : magyar írók Magyarország területéért / szerk. Kosztolányi Dezső ; [ill. Jeges Ernő]. – 288 p. ISBN 978-963-276-406-1

  [2.], Emlékező Magyarország I. / szerk. Gyurgyák János ; [ill. Kós Károly]. – 503, [1] p. ISBN 978-963-276-407-8

  [3.], Emlékező Magyarország II. / szerk. Gyurgyák János ; [ill. Kós Károly]. – 590 p. ISBN 978-963-276-408-5

51.

943.9

T 91

  TRIANON 1920 : a történelem tanúi / [… írta és a forrásokat vál. Prantner Zoltán] ; [… fotóit vál. és jegyzetekkel ell. Bánffyné Kalavszky Györgyi]. – Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. – 95 p. : ill., részben színes ; 31 cm. – (Kortárs szemmel- sorozat) ISBN 978-963-251-363-8 kötött

52.

S 20

  SÁROSI István: Trianon a Nemzetközi Törvényszék előtt : történelmi sorstragédia dialógusokban elbeszélve. – 2. kiadás. – Budapest : Kairosz Kiadó, 2020. – 400 p. ; 21 cm ISBN 978-963-514-005-3

53.

943.9

T 91

  TRIANON arcai : naplók, visszaemlékezések, levelek / szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Kunt Gergely, L. Balogh Béni, Schmidt Anikó.- [Budapest] : Libri, 2018. – 466 p. : ill. ; 23 cm  ISBN 978-963-433-303-6

54.

943.9

B 41

  BATÁR Zsolt Botond: Trianon bosszúja : Trianon trilógia 3. – [közread. a Teleki Sámuel Kulturális Egyesület]. – Budapest : Teleki S. Kult. Egyes., 2020. – 256 p. : ill., részben térk. ; 25 cm ISBN 978-615-81360-2-0

55.

943.9

C 12

  CARTLEDGE, Bryan: Trianon egy angol szemével / [angolból ford. Bánki Vera]. – Budapest : Officina ’96, cop. 2009. – 191 p. : ill. ; 21 cm Eredeti cím: Mihály Károlyi & István Bethlen ISBN 978-963-9705-62-3

56.

378

T 91

  TRIANON és a magyar felsőoktatás. – Budapest : Veritas Történetkutató Intézet : Magyar Napló, 2018-. – 24 cm

  1. köt., A Veritas Történetkutató Intézet és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2017. december 4-én, a budapesti Eötvös Collegiumban rendezett konferenciájának előadásai / szerk. … Ujváry Gábor ; … közrem. és a mutatókat összeáll. Ligeti Dávid. – 2018. – 375 p. : ill. – (Veritas könyvek, ISSN 2498-728X ; 15.) ISBN 978-615-5721-63-2
  2. köt., a Veritas Történetkutató Intézet és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2019. január 15-én a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltárban rendezett konferenciájának előadásai / szerk. … Ujváry Gábor.- 2019. – 287 p. : ill. – (Veritas könyvek, ISSN 2498-728X ; 16.) ISBN 978-963-541-002-6

57.

323

T 91

TRIANON kalendárium. – Püski Kiadó, ([1997]). – 175 p. : ill.

 

58.

943.9

B 41

  BATÁR Zsolt Botond: Trianon történelmi tévedése : Trianon trilógia 1. – [közread. a Teleki Sámuel Kulturális Egyesület]. – Budapest : Teleki S. Kult. Egyes., 2019. – 272 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm ISBN 978-615-00-3836-0

59.

943.9

D 41

  DÉKÁNY István: Trianoni árvák. – Budapest : Noran Libro, 2018. – 593, [2] p. ; 24 cm + 1 DVD lemez ISBN 978-615-5900-34-1

60.

323

K 48

  KIRÁLY Zoltán: Trianoni trauma Munkácson : különös tekintettel az 1920-as évek helyi nyelvjogi küzdelmeire / [szerk. Benke György és … Király Ildikó] ; [kiad. a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság …]. – Kaposvár : Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság, 2018. – 165 p. : ill. ; 20 cm ISBN 978-963-8440-41-9

61.

943.9

A 12

  ABLONCZY Balázs: Trianon-legendák. – [Budapest] : Jaffa, cop. 2010. – 158 p. : ill. ; 21 cm ISBN 978-963-9971-28-8

62.

943.9

A 12

  ABLONCZY Balázs: Trianon-legendák. – 2. jav. kiad. – Budapest : Jaffa, 2015. – 176 p. : ill. ; 21 cm ISBN 978-615-5492-75-4

63.

943.9

A 12

  ABLONCZY Balázs: Trianon-legendák. – 2. jav. kiad. – Budapest : Jaffa, 2015. – 176 p. : ill. ; 21 cm ISBN 978-615-5492-75-4

64.

943.9

L 85

  LŐKKÖS János: Trianonról a 21. század elején. – Budapest : Püski, 2010.- 272 p. : ill. ; 24 cm ISBN 978-963-302-042-5 fűzött : 2980,- Ft

65.

943.9

G 73

  GULYÁS László [et al.] Trianonról közérthetően : tizenkét előadás a nemzeti, polgári, konzervatív történetírás jegyében. – Szeged : SZEK JGYF K., 2019. – 245 p. : ill. ; 24 cm ISBN 978-615-5455-97-1

66.

943.9

K 66

  KOLTAY Gábor: Velünk élő Trianon : egy film története / Koltay Gábor. – [Budapest] : Szabad Tér Kiadó, cop. 2005. – 512 p. : ill. ; 24 cm ISBN 963-217-802-5

67.

V 78

  VÉRZŐ Magyarország : magyar írók Magyarország területéért / Kosztolányi Dezső szerk. – [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. – 285, [2] p. : ill. ; 21 cm ISBN 978-615-5847-98-1

68.

943.9

Z 43

  ZETÉNYI CSUKÁS Ferenc: “Visszatért” : Trianon és revízió = “Return” : Trianon and revision / [… ford. Fazekas Sándor]. – Szeged : HK Hermanos K., 2017. – 128 p. : ill., részben színes ; 29 cm ISBN 978-615-80083-4-1

Leave a Reply