Múltbanéző – 2021. május

Tatabánya város történetének tényei, évfordulói
(válogatás)

2021. május

70 éve történt

Megnyílt Tatabányán az első nyilvános városi könyvtár, amely 1952-től – a Tatai Körzeti Könyvtárral történt összevonás (2011-) után – József Attila Megyei-és Városi Könyvtárként működött tovább.

60 éve történt

KEM Dolgozók Lapja 1961. május 31. 4.l

„A süllyedő lakásokból új tömbépületekbe költöztették a lakókat.

Tatabánya III. kerületében, a VII-es telepi Fő út mentén régi, aláművelt lakások néhány nappal ezelőtt, egy éjszaka annyira megsüllyedtek, hogy az épületek életveszélyessé váltak s ezért számos lakót sürgősen ki kellett telepíteni. A szénbányászati tröszt igazgatósága azonnal intézkedett, és még a megrongálást követő napon Tatabánya—Óvárosba költöztették át a lakókat egy most átadásra került új tömbépületbe. Néhány óra alatt 18 lakó kapott a romos lakások helyett szép új otthont. Az átköltözés erről a lakótelepről, továbbá a XIV-es akna melletti telepről folyamatban van. Az idén előreláthatólag 200 család költözik Tatabányán süllyedő lakásokból új lakótömbökbe.”

A tatabányai szénbányászat történetében, különösen a bányászat fénykorában az 1960-as évek első felében, közepén többször előfordultak ilyen esetek, amik rávilágítanak a lakásépítések, a városfejlesztés eme fontos helyi kényszerére, okára. Újváros és az új lakótelepek építését a bányaművelés által a régi épületekben okozott károk is igényelték, indokolták, közvetve alakították Tatabánya város szerkezetét. 1960-1985 között Újváros mellett épültek fel a Bánhidai, a Sárberki, a Dózsakerti, a Kertvárosi és az Óvárosi lakótelepek, ahová a felszámolt régi bányatelepekről is érkeztek lakók.

Jellemző az is, hogy nem a tanács, hanem a bányavállalat intézkedett a fenti konkrét ügyben.

50 éve történt

1971. május 16. Megnyílt Újvárosban a Felszabadulás (ma Fő) téren. az új gyógyszertár.

A megyei napilap „Új gyógyszertár Tatabányán” címmel első lapon adta hírül az eseményt. „…Megyénk az utóbbi években egyre szebb és szebb patikákkal gazdagodott. Kisbér, Oroszlány, Tatabánya és Dorog után, most a megye.. fővárosában” elkészült új gyógyszertár az utóbbi években látottak legszebbike. A korszerű gyógyszertár minden kellékével ellátott egészségügyi létesítmény… átadása a régen vajúdó problémák részbeni megoldását jelenti.”

A gyógyszertárakat még 1950-ben államosították. Ekkor alakult meg a Komárom Megyei Gyógyszertár Vállalat. Óvárosban 1899-ben nyitották meg a „Magyar Általános Kőszénbánya Rt Tatai Bányászatának Bányatárspénztára által fenntartott házi gyógyszertár” – at. Felsőgallán 1912 -, Bánhidán 1927- óta volt patika. 1996-ig hét állami gyógyszertár működött a városban, többségüket ebben az évben privatizálták.

40 éve történt

1981. május 21.-én Tatabányán a Népházban a Bányász Szimfonikus Zenekar megalakulásának 80. évfordulója alkalmából díszhangversenyt adott az együttes.

1948.-ban a Bányász Zenekar kettéválásakor alakult meg a Bányász Szimfonikus Zenekar és a Fúvószenekar. Tatabánya Város Zenekarának elődje 1899-ben alakult, amikor a bányászok a „Bányatárs-ládába” tették a keresetük egy részét, hogy zenei igényük kielégítésére anyagi hátteret biztosítanak. A MÁK Rt. is támogatta a zenekart, melynek újjászervezése nem kis feladatot jelentett, mivel a háború szétszórta a volt tagokat. 2018-ban ünnepelték fennállásuk 120.évfordulóját.

30 éve  történt

1991. május 12.-én megnyitotta kapuit a volt Jubileum étterem egy részén a PROFI élelmiszerdiszkont.

Az épület komplexum rövid krónikája

1973. február 5. Megnyílt Újvárosban a megye akkori legnagyobb vendéglátó ipari létesítménye, a Jubileum étterem, a Kristály Vendéglátóipari Vállalat kezelésében. Felújítva 1982-83-ban. Helyén ma a Vértes Center áll.

1990. április 1. E naptól új szervezeti formában, Rt.-ként működött a volt Kristály Vendéglátóipari Vállalat. Megyeszerte 56 egység tartozott hozzá ekkor. 1993-94-ben a vállalat végelszámolásra került.

1997. január 1. Bezárt a Gasztro Kristály Rt kezelésében lévő Jubileum vendéglátóház (Bisztró a „Százlábú” és az étterem), amely a várossá nyilvánítás jubileumára készült el némi késéssel.

2007. május 3. Megnyílt a város első-, 30 ezer m²-es épületkomplexuma, plázája, a Vértes Center a Győri úton.

20 éve történt

2001. május 20. A Millenniumi Emlékparkban felavatták Szunyogh László(1956 szobrászművész Napóra-kompozícióját. A Kovaliczky István csillagásszal közös Napóra – kompozíciójának fő alakja a gyermek Istvánt karjaiban tartó Géza fejedelmet ábrázolja. Géza fejének árnyéka mutatja az idő múlását.

A park történetéről ld. Múltbanéző 2001. április 20.

10 éve történt

24 óra 2011. május 2. 3.l.

„Csak csend honol a házban

Vértes Agorája. Elképzelések a közbeszerzés útvesztőjében. Új eljárás indul. …

Ez az a ház, ahol…

   • A Közművelődés Házából (a Tatabányai Múzeummal együtt) integrált térségi multifunkcionális kulturális és közösségi központ létesül.
   • A ház hasznos alapterülete 6531 m2 (alagsor + földszint + emelet).
   • Az építmény 8,7 méter magas.
   • A meglévő 17 gépkocsiparkolón túl 35 új és egy buszparkoló létesül.”

A Közművelődés Házának épülete 1985. május 9.-én nyílt meg a városközpontban.         A Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetségének Komárom megyében élő tagjai, a fasizmus felett aratott győzelem 40. évfordulója tiszteletére ünnepi találkozóra gyűltek össze a Közművelődés Házában, mely intézmény e rendezvénnyel nyitotta meg kapuit. Az épületben kapott helyet a Komárom Megyei Művelődési Központ -, illetve a Komárom Megyei Munkásmozgalmi és Ipartörténeti Múzeum.

A múzeumi gyűjtemény 1971-től, az intézmény (múzeumi osztály) megalapításától került Tatabányára, a régi Puskin kultúrotthon épületébe. Első önálló kiállítása 1975-ben nyílt meg „Tatabánya története címmel.”Az intézmény ekkor kapta meg a múzeumi besorolást.

Az épület átépítésének munkálatai a közbeszerzési eljárások bonyolultága miatt a részben idézett cikk írása (2011) idején elhúzódtak. Így A Közművelődés Házának belső bontási munkálatai 2012. február 28.-án kezdődhettek meg. A kül- és beltéren egyszerre indultak meg a szerkezetépítési és szakipari munkák. A Vértes Agorája Program kivitelezési szerződését ebben a hónapban írták alá.

2013. április 5–7. A Tavaszi Agora Napokkal megnyílt a Vértes Agorája. Az uniós projekt megítélt támogatási összege 1 567 948 458 Ft, míg az elszámolható összköltség 1 844 574 929 Ft volt, amelyet a volt Közművelődés Háza épületének jelentős átalakítására költöttek. Az új épületet három helyi felekezet papja-, illetve lelkésze áldotta meg.

Összeállította: Dr. Horváth Géza

 

Leave a Reply