Múltbanéző – 2021. augusztus

Tatabánya város történetének tényei, évfordulói
(válogatás)

2021. augusztus

70 éve történt

1951-ben Újváros egyik (a távolabbi) végén elkezdték felhúzni Károlyi Antal építész tervezte házakat.

1951 ápr. 20.-án tanács VB határozatot hozott Újváros 1951. évi beépítési tervéről. 1951-re 450 lakást építettek fel. Ebben az évben megalakult a város tanácsi lakásait kezelő Ingatlankezelő Vállalat. (IKV). Újváros másik végén 1952-re megépült Scultéty János nevezetes megyeháza épülete. Sok városi funkció azonban még Tatán, illetve Esztergomban maradt (bíróság), az 1950-től új megyeszékhelyen.

 

60 éve történt

1961. Megnyílt a Bányász Körzeti Könyvtár.
Megalakult a Bányász Művelődési Otthon, funkcióját ténylegesen 1964-től tölti be. A rendszerváltásig, a Tatabányai Szénbányák Vállalat Szakszervezeti Bizottsága üzemeltetésében működött Kertvárosban. A rendszerváltást követően városrészi művelődési házként a Vértes Agorája részeként működik. Épületének 1976. évi korszerűsítése után Bányász mozi címmel utánjátszó mozi működött itt, 2004. június 27.-én az utolsó film levetítésével fejezte be működését.

 

50 éve történt

 1971. augusztus 31.
Beköltöztek állami gondozott lakói a József Attila Állami nevelőotthon újonnan átadott kertvárosi épületébe. Az intézmény 1945-ben a MÁK Rt. által rendelkezésre bocsájtott épületben kezdte meg működését. 1957-től bentlakásos jelleggel működött a Gyöngyvirág sor 3.-4. sz. alatt. 1948-tól kapta elnevezését. 1950-től megyei fenntartású intézményként működött, 1961-ben bővítették. A rendszerváltás után 2006-ban vásárolta meg az épületet, az 1994-ben alapított Hospice Szeretetszolgálat Alapítvány és Nefelejts Ápolási Intézetet működtet benne.

 

 40 éve történt

1981. augusztus 28.-án Alsógallán, a volt ottani főjegyzői épületet, a Recsák –villát új épületszárnnyal bővítették. Itt 1963 óta állami gondozott fiúk kaptak otthont, a József Attila Állami Nevelőotthon keretében. 1993. febr. 12.-én felújítás után ismét átadták rendeltetésének az intézményt, ami akkor a megye legkorszerűbb fiúnevelő intézete volt.
A 2000-es évek elején, korábbi funkciójának megszűnése után privatizálták az épületet, 2004-ben egy kft. vásárolta meg.

 

30 éve történt

1991. augusztus 10. Óvárosban a Népházzal szemben megnyílt a West bevásárló ház és étterem. 1995. július 10. –én Óvárosban ismét megnyílt a West áruház, bútor profillal.

1991. augusztus 20. Népköztársaság helyett Köztársaság útja-, Felszabadulás helyett Fő tér nevet viselik a közterületek e naptól, az önkormányzati utcanév változtatási határozata szerint Újvárosban.

 

20 éve történt                  

2001. augusztus 20. A bánhidai Puskin Művelődési Ház előtti téren Millenniumi emlékoszlopot avattak. (Sipos Imre alkotása.)
„Megyeszékhelyünkön az augusztus 20-ai központi ünnepséget a bánhidai Puskin Művelődési Háznál rendezték tegnap. Délelőtt fél tíztől a helyi fúvósok térzenéje fogadta az érkezőket. Tíz órakor Nagy László római katolikus prépost mondott ünnepi beszédet, ezt követően megáldotta az emlékoszlopot, valamint az új kenyeret. Bencsik János, Tatabánya polgármestere adta át a felújított teret, amely a városi önkormányzat anyagi áldozatvállalásával készült el. Ezt követően a millenniumi emlékoszlopot – Sipos Imre bánhidai fafaragó művész alkotását – Schalkhammer Antal országgyűlési képviselő, valamint Jóna Imre önkormányzati képviselő, a Bánhida Baráti Egyesület elnöke adta át.”  24 óra 2001. aug. 21. 1.l.

 

10 éve történt

2011. augusztus 20. „A megyeszékhelyen a Szent István Napi ünnepségek szombaton reggel a felsőgallai Szűz Mária Szent Neve templomban kezdődtek. Simon Péter plébános celebrálta az ünnepi szentmisét, majd megszentelte az új kenyeret. A templomból a Varkoly László szobrászművész által készített, Szent Istvánt ábrázoló mellszoborhoz igyekezett a menet, ahol koszorút helyeztek el a város vezetői valamint a német kisebbségi önkormányzat, a Felsőgallai Baráti Kör Egyesület és a Német Nemzetiségi ÁMK vezetői, tagjai.” 24 óra 2011. aug. 22. 1.l.

Varkoly László(1960-) Szent István (967/70-1038)-t ábrázoló, műkő talapzaton álló bronz mellszobrát 2006. augusztus 18.-án avatta fel Szili Katalin(1956-) akkori Házelnök.”

Összeállította: Dr. Horváth Géza

Leave a Reply