Gyarapodási jegyzék – 2017.


1.

100 éve építették bányászgyerekeknek: emléklapok a dorogi Petőfi Sándor Általános Iskola és jogelődjének történetéből / Kovács Lajos, Krajcsír Piroska, Szilvássy Erika. – Dorog: Dorog Város Barátainak Egyes. : Petőfi S. Ált. Isk., 2016 ([Esztergom] : Janella 2010 Kft.). – 83 p. : ill. – (Dorogi füzetek, ISSN 1215-7872 ; 49.)

 

2.

Százhúsz dal a százhúsz éves tatabányai bányászat emlékére: dalválogatás a bányászélet, a társszakmák, valamint a selmeci diákhagyományok nótáiból / összeállította Mokánszki Béla. – Tatabánya : Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány : OMBKE Tatabányai Helyi Szervezete, 2017. – 165 p. ; ISBN 978-963-9038-21-9 fűzött

3.

120 éves a Menház, 1896-2016 = 120 rokov Útulku 1896-2016 / [szerk. Paszternák Tamás és Paszternák András] ; [kiad. a Komáromi Zsidó Hitközség] ; [… ford. Katarína Potoková, … Vince Judith]. – Komárno : Komáromi Zsidó Hitközség, 2016. – 76, 76 p.: ill., főként színes ;   ISBN 978-80-970424-7-9 fűzött : 2400,- Ft

4.

15 szelet Tatából: [15 éves a Tatai Helytörténeti Egyesület] / [szerk. Bálint Csaba] ; [szerk. mt. Bálint Fruzsina]. – Tata : Tatai Helytörténeti Egyesület, 2016 (Tata : Sollers Nyomdaipari Kft.). – 158 p. : ill. ; ISBN 978-963-12-5272-9 fűzött

5.

Galántai gróf Eszterházy Miklós, Magyarország nádora. – Budapest : Históriaantik Könyvesház, 2013. – 3 db.

1. köt, 1582-1622. – [10], 326 p

6.

Galántai gróf Eszterházy Miklós, Magyarország nádora. – Budapest: Históriaantik Könyvesház, 2013. – 3 db.  ;

   2. köt, 1623-1626. – [4], 463 p.

7.

Galántai gróf Eszterházy Miklós, Magyarország nádora. – Budapest: Históriaantik Könyvesház, 2013. – 3 db.

3. köt, 1627-1629. – [4], 549 p.

8.

1848 júniusától novemberéig ; Okmánytár : 1848. szeptember 23-1848. október 16>. / Görgey István ; sajtó alá rend., bev., jegyz. és mutatók Katona Tamás. – Bp.: M. Helikon: Európa, 1980. – 434, [2] p., [32] t  – (Bibliotheca historica, ISSN 0133-6967)   ISBN 963-207-624-9

 9.

1848-49-iki szabadságharc rövid története / írta Sánta Béla. – Budapest: Históriaantik Könyvkiadó, 2012. – VII, 191 p. ;

10.

A magyarországi németek története / Gerhard Seewann ; [ford. Vitári Zsolt] ; [az angol nyelvű idézeteket ford. Czeferner Dóra]. – [Budapest]: Argumentum, cop. 2015. – 2 db.     Eredeti cím: Geschichte der Deutschen in Ungarn    ISBN 978-963-446-754-0   2., 1860-2006. – 637 p.

Eredeti cím: 1860 bis 2006

11.

1956: írások a hagyatékból / Mindszenty József ; [sajtó alá rend. Kovács Attila Zoltán, Soós Viktor Attila]. – Budapest: Szépmíves, 2016. – 332, [3] p. : ill  ISBN 978-615-566-216-4

12.

20 év 20 mérnöki alkotás. – Tatabánya : Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara, 2016 (Tatabánya: Mikrolin Press Nyomda). – 52 p. : ill., színes

13.

Huszonöt éves az Esztergomi Művészek Céhe : [Granart] / Bárdos István. – Esztergom : [Esztergomi Művészek Céhe], 2016 (Esztergom : Spori Print Vincze Nyomda Kft.). – 148 p. : ill., részben színes ;   ISBN 978-963-12-7335-9

14.

42 / Peer Krisztián ; [rajz. … Mocsár Zsófia]. – Budapest : Jelenkor, 2017. – 63, [14] p. : ill. ;   ISBN 978-963-676-687-0

15.

50 év / [szerk. és a fényképeket kész. B. Kováts Sándor] ; [közread.Gasztrometál]. – Tatabánya : Gasztrometál Gép- és Berendezésgyártó Rt., [2001] ([Tatabánya] : Alfadat-Press Nyomdaipari Kft.). – 140 p.

16.

A 2. vkf. osztály: tanulmányok a magyar katonai hírszerzés és kémelhárítás történetéből, 1918-1945 / Szakály Sándor ; [közread. a] … Veritas Történetkutató Intézet. – Budapest : M. Napló : Veritas Történetkut. Int., 2015. – 271 p. : ill. ;  SBN 978-615-5465-26-0

17.

A Bakony-vidék és a Balaton-medence herpetofaunája (Amphibia, Reptilia) = Herpetofauna of the Bakony Mountains and the Balaton Basin (Amphibia, Reptilia) / Tóth Sándor. – Zirc: Bakonyi Természettud. Múz. ; Budatest M. Természettud. Múz., 2015. – 236 p. : ill., részben színes – (A Bakony természettudományi kutatásának eredményei = A Bakony természettudományi kutatásának eredményei = Resultationes investigationis rerum nautralium Montium Bakony, ISSN 0408-2427 ; 34.)    ISBN 978-615-80345-0-0 fűzött

18.

A Budapesti Ujságírók Egyesülete 1909-ik évi almanachja / szerk.Szerdahelyi Sándor; [kísérő tanulmányok Szénási Zoltán, Boka László].- [Reprint kiadás]. – Budapest: OSZK: Argumentum, 2016. – VI, 366, [121], 43 p. : ill. ;

19.

A dorogi Zrínyi Ilona Általános Iskola és jogelődjének 300 éves története / Kovács Lajos. – Dorog : Dorog Város Barátainak Egyes. : Zrínyi Ilona Általános Iskola, 2015. – 184, [2] p. : ill., részben színes ; – (Dorogi füzetek, ISSN 1215-7872 ; 50.)

20.

A Fürdőélet és egészségturizmus a Dunántúlon az ókortól napjainkig című konferencia tanulmánykötete: a Kaposváron 2013. október 15-én megrendezett. konferencia tanulmányai / [szerk. Horváth Szilvia, Tóth Mária] ; [kiad. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum] ; [Lang Tünde et al.]. – Kaposvár: Rippl-Rónai Múzeum, 2015. – 133 p. : ill. ;   ISBN 978-963-7212-88-8

21.

A honismereti mozgalom ötven éve Heves megyében / [szerk. Csiffáry Gergely]. – Újranyomás. – Eger : Heves Megyei Honismereti Egyesület, 2011. – 120 p. : ill. (Hevesi honismeret, ISSN 0231-1267 ; 11.)

22.

A honvédelem négy éve, 1994-1998 / [közrem. a könyv elkészítésében …Angyal István et al.]. – Budapest: Zrínyi Kiadó, cop. 1998. – 229 p., [2] t. : ill., ISBN 963-327-304-8

23.

A honvédelem négy éve, 1998-2002 / [a szerkbiz. … Holló József et al.].

– [Budapest] : Zrínyi Kiadó, [2002]. – 237, [3] p. : ill., színes   ISBN 963-327-349-8

24.

A kis herceg és Buddha / Ördögh Ottó. – Pomáz: Kráter, 2017. – 319 p.: ill.; ISBN 978-963-298-198-

25.

A Komárom-Európa Futó Egyesület emlékkönyve, 1996-2016 / [írta és szerk.

Mikolasek Sándor, Bangha Dezső]. – Komárom: Komárom-Európa Futó Egyesület, 2016 (Komárom: Print Office Bt.). – 158 p. : ill., részben színes ;

26.

A magyarországi németek története / Gerhard Seewann ; [ford. Vitári Zsolt] ; [az angol nyelvű idézeteket ford. Czeferner Dóra]. – [Budapest] : Argumentum, cop. 2015. – 2 db.   Eredeti cím: Geschichte der Deutschen in Ungarn ISBN 978-963-446-754-0

1., A kora középkortól 1860-ig. – 449 p., [4] t. : ill., színes térk.   Eredeti cím: Vom Frühmittelalter bis 1860

27.

“…a könyvteremtő ember…” : írások Babits Mihályról Téglás János tiszteletére / [szerk. Káposztay János, Sipos Lajos]. – Szombathely: Savaria Univ. Press, 2016. – 319 p. ; – (Kézjegy, ISSN 2061-845X)    ISBN 978-615-5251-89-4 fűzött

28.

A lélek virágai / Mária M. Bosnyák. – Budapest: Ad Librum, 2010. – 100p.; ISBN 978-615-5014-05-5

29.

A magyar hadiipar története: a kezdetektől napjainkig, 1880-2015 / Dombrády Lóránd [et al.] ; [szerk. Germuska Pál]. – Budapest : Zrínyi, cop.2016. – 287 p.: ill., részben színes, részben térk. ;   ISBN 978-963-327-669-3 kötött :

30.

A Magyar Kommunista Párt Komárom-Esztergom vármegyei politikája 1945-1948 között / Wencz Balázs. – Budapest [etc.] : MNL Komárom-Esztergom M. Lvt., 2016 (Tatabánya : Alfadat-Press Nyomdaipari Kft.). – 265 p.: ill.; – (Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára évkönyvei, ISSN 2559-8082; 23.)    ISBN 978-963-7234-29-3

31.

A magyar nép élce / Jókai Mór. – [Onga] : Nemz. Örökség K., [2017]. – 378

p. ;  ISBN 978-615-5496-59-2 fűzött

32.

A magyar sajtó és újságírás története a kezdetektől a rendszerváltásig / Buzinkay Géza. – Budapest: Wolters Kluwer, 2016. – 548 p. ISBN 978-963-295-597-1 kötött

33.

A magyar színjátszás rövid története / Sirató Ildikó. – Budapest: Holnap, 2017. – 269, [2] p. : ill. ;  ISBN 978-963-349-146-1 fűzött :

34.

A megtorlás Tatabányán : az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követő főbb tatabányai perek / [szerk., a bev. tan. írta, a dok. összeáll. B.Stenge Csaba]. – Tatabánya : Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára, 2017 (Tatabánya : Alfadat-Press Nyomdaipari Kft.). – 451 p. – (Tatabányai levéltári kiadványok / sorozatszerk. B. Stenge Csaba, ISSN 1218-7259 ; 15.)    ISBN 978-963-89081-2-4 kötött

35.

A mélyből jött festő: Sziklai Károly naív festészete / szerk. Jenes Gyula. – Budapest : Ad Librum, 2017. – 24 p., [32] t. : ill. ;   ISBN 978-615-5686-57-3 fűzött :

36.

A mélyrepülőgép feketedobozából : jukebox keringők : novelláskötet / Faludi Ádám. – Székesfehérvár : Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány ; Budapest : M. Napló, 2016. – 199 p.   ISBN 978-963-12-4875-3 fűzött :

37.

A mi autizmusunk avagy Egy autista gyermek édesanyjának vallomása a feltétel nélküli szeretetről és a kitartásról / Tóth Zsuzsanna. – Budapest: Colorcom, 2016. – 195 p. : ill., színes ;   ISBN 978-615-5665-07-3 fűzött

38.

A németek története Magyarországon: német népkönyv / Rainmund Friedrich Kaindl ; ford. L. Hermann Pál. – Balatonszabadi: Imedias Kiadó, 2016. – 121 p.   Eredeti cím: Geschichte der Deutschen in Ungarn    ISBN 978-615-80008-4-0 fűzött

39.

A nemi ösztön társadalmi és lelki összefüggései / Kaposvári Arnold; graf. Percze Angéla. – [Tatabánya] : Magánkiad., [é. n.]. – 60, [2] p.: ill.;

40.

A Népháztól a Gőzfürdőig : munkásjóléti intézmények a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. tatabányai bányatelepén, 1896-1945 / Simonik Péter. – 2. bőv.kiad. – Tatabánya: Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára, 2017 (Tatabánya: Alfadat-Press Nyomdaipari Kft.). – 194 p. : ill. ; 24 cm. – (Tatabányai levéltári kiadványok / sorozatszerk. B. Stenge Csaba, ISSN 1218-7259; 16.)    ISBN 978-963-89081-3-1 kötött

41.

A Párkányi Képzőművészkör: 25 éves tevékenysége és utóélete / Lábik János; szerk. Ruda Gábor ; kísérő tanulmány Bárdos István. – Pilisvörösvár: MBKKE; Párkány : Csemadok Párkányi Alapszervezete, 2015. – 119 p. : ill.,főként színes ;   ISBN 978-615-5026-78-2 fűzött

42.

A Pilismarót-Dömösi Református Társegyházközség története / Lukácsné Varga Eszter. – [Pilismarót] : Lukács Józsefné, 2017. – 248 p. : ill. ;   ISBN 978-615-00-0186-9 fűzött

43.

A régi park / kép Dallos István; szöveg Belinszki Zoltán ; [kiad. a Tatabánya Alkotó Művészeiért Alapítvány]. – Tatabánya: Tatabánya Alkotó Művészeiért Alapítvány, 2017 ([Tatabánya] : Media-Press ’91 Kft.). – 103 p. : ill., színes ;   ISBN 978-963-88333-4-1 fűzött

44.

A struktúraváltás évtizede, 1992-2002: jubileumi tudományos konferencia :2002. szeptember 9-10. / [szerk. Vörös Mihály László] ; [előszó Vörös Mihály

László] ; [írták Bencsik János et al.]. – Tatabánya : Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, 2002 (Tatabánya : Alfadat-Press Nyomdaipari Kft.).- 277 p. ;   ISBN 963-8445-10-6 fűzött :

45.

A süttői római katolikus plébániaközösség története, 1716-2016 / Barakka Gábor ; [fotók Resszer Péter, Barakka Gábor]. – Süttő : Süttő. Önkormányzat,

2016. – 241 p. : ill., színes ;

46.

A svábok bejövetele / Adam Müller-Guttenbrunn ; ford. Pálinkás Judit, L.Hermann Pál. – [Balatonszabadi] : Imedias Kiadó, 2015. – 218 p.   Eredeti cím: Der grosse Schwabenzug    ISBN 978-615-80008-3-3 fűzött

47.

A szent életű bíboros / Török Csaba ; [közread. a] Magyarországi Mindszenty Alapítvány. – Budapest : Magyarországi Mindszenty Alapítvány : Új Ember, 2016. – 295 p. : ill.   ISBN 978-963-9981-55-3

48.

A Szent György Lovagrend XXV éve, I. Károly által történt megalapítása: a 2013. évben Visegrádon rendezett XX. jubileumi nyári egyetem összegyűjtött előadásai / szerk. Bárdos István. – Visegrád : Szent György Lovagrend, 2017 (Esztergom : Spori Print Vincze Nyomda Kft.). – 248 p. : ill.   ISBN 978-963-12-8018-0 kötött

49.

A Tatai Patara : [török kori történelmi fesztivál] / Hrubos-Takács Róbert.- Tata : ZOFI Rendezvényszervező Kft., 2016. – 491 p. : ill. ;   ISBN 978-963-12-5674-1 fűzött

50.

A tatai piarista rendház története 1943-1950 / Darvasy Mihály, Biró Imre ;sajtó alá rend. Túri Róbert, Koltai András. – Budapest: Piarista Rend Magyar Tartománya, 2017. – 353 p. ; 24 cm. – (Magyarország piarista múltjából, ISSN1789-1566 ; 11.)    ISBN 978-615-80517-3-6 fűzött :

51.

A Tatai Református Gimnázium évkönyve, 2015-2017 / [szerk. Geiszelhardt Zsófia]. – Tata : Tatai Református Gimnázium, 2017 (Tata : Kettőspont Kft.).

– 232 p. : ill.

52.

A telepszerű lakásépítés története Magyarországon, 1850-1945 / Körner Zsuzsa ; [mtárs Fonyódi Mariann]. – [Budapest] : Terc Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., cop. 2004. – 195 p. : ill. ; – (Urbanisztikai füzetek, ISSN 1785-3052 ; 3.)   ISBN 963-9535-24-9 fűzött

53.

A vers legyen veletek : in memoriam / [… szerk. Turczi István …, Vass Tibor …]. – Budapest : Tipp Cult, 2015. – 203, [2] p. : ill. ;   ISBN 978-963-9781-46-7 fűzött

54.

Áldott az a bölcső : Arany János életregénye : Arany János születésének 200. évfordulójára / Cselenyák Imre. – Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2017.

– 430 p. ; – (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)    ISBN 978-963-457-018-9 fűzött

55.

Alexander multifrons : tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére / [szerk. Perger Péter]. – [Budapest] : Argumentum : OSZK, cop. 2016. – 213 p. : ill. – (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei, ISSN 1789-9605 ; 8.)

ISBN 978-963-446-781-6 fűzött : 2500,- Ft

56.

Állj, vagy eláslak! : egy zuhanótalicskás kulákkatona visszaemlékezése,

1951-1953 / Csonkaréti Károly. – Budapest: Kornétás, cop. 2014. – 254 p.:

ill. ;   ISBN 978-615-5058-34-9 kötött

57.

Almásfüzítő, 2008 / [összeáll. Fekete Józsefné] ; [fotók Vizur János et al.]. – Almásfüzitő: Almásfüzitő. Önkormányzat, 2008 (Tata : Sollers Nyomda). – 16 p. : ill.,

58.

Almásfüzitő római kori emlékei / Horváth Friderika ; [fotó Fazekas Fanni,Horváth Friderika] ; [ford. Beró László]. – Almásfüzitő: Almásfüzitő. Önkormányzat, 2012. – 41 p. : ill., színes ;   ISBN 978-963-08-4503-8 fűzött

59.

Apokaliptikus időszemlélet a korai reformáció Magyarországán, 1526-1566

/ Őze Sándor. – Budatest M. Napló: Írott Szó Alapítvány, 2016. – 394 p. ;

ISBN 978-615-5195-31-0 fűzött

60.

Átváltozás / [fel. szerk. Bakos József]. – [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2016. – 232 p. – (Holnap magazin zsebkönyvek, ISSN 2416-0822 ; 4.)   ISBN 978-615-5483-50-9 fűzött

61.

Az 1754-55. évi országos nemesi összeírás / összeáll. Illéssy János.- [Repr. kiad.]. – Budapest: Históriaantik Kvház K., 2012. – 182 p. ;   kötött :

62.

Az 1848 és 1849-ik évi szabadságharczban részt vett római és görög katholikus paphonvédek albuma : első kötet / szerk. … Ambrus József. – [Budapest] : Históriaantik Könyvkiadó, 2013. – VIII, 274, [2] p. ;   kötött :

63.

Az almásfüzítői sportegyesület 60 éves története / [… írta Stingl Gellért]. – Almásfüzitő : Almásfüzitő. Önkormányzat, [2008] ([Komárom]: Print Office Bt.). – 36 p. : ill.

64.

Az életek fizikája: physica vitarum, 8 alapvetés ; Fogytán a Föld türelme : Gaia megsérült / Hegedüs Csaba. – [Tatabánya] : Magánkiad., 2015.- 302, 195 p.   ISBN 978-963-12-4489-2 kötött

65.

Az első bécsi döntés okmánytára : diplomáciai iratok, 1938. augusztus – 1939. június / összeáll. és a bev. tanulmányt írta Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla. – Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2017. – 718 p. ;

+ 1 DVD-ROM. – (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak = Monumenta Hungariae historica. Diplomataria, ISSN 2063-8485)    ISBN 978-963-416-077-9 kötött

66.

A változások kora / Tomcsik Nóra. – [Tatabánya] : Magánkiad., 2016-. –    2., Az elveszett ifjúság. – 2017. – 392, [4] p. ISBN 978-963-08-9312-1 fűzött :

67.

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye névtára / [szerk. Szászvári Gabriella, Mig Balázs]. – 2006. – Budapest: Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatal, 2006. – 39 p. ;

68.

Az esztergomi érseki egyházmegye felosztása: a besztercebányai-rozsnyói-szepesi püspökségek alapítása 1776-ban / Borovi József. – Budapest: METEM, 2000. – 218, [4] p. : ill. ; – (METEM könyvek, ISSN 1217-2669 ; 25.)    ISBN 963-8472-49-9 fűzött

69.

Az esztergomi sajtó története a kezdetektől napjainkig, 1828-2011: a város története a helyi sajtó tükrében / Muzslai Zsitva Ágnes. – Esztergom: Helischer József Városi Könyvtár, 2016 (Esztergom: Spori Print Vincze Nyomda Kft.). – 240 p. : ill. ; 20 cm. – (Városunk, múltunk, ISSN 2416-2132; 3.)    ISBN 978-615-80621-0-7 fűzött

70.

Az Eszterházy család és oldalágainak leírása / írta gróf Eszterházy János. – Budapest : Históriaantik Könyvkiadó, 2012. – XI, 281 p., [8] t.fol. : ill. ;  kötött : 71.

Az Eszterházy család és oldalágainak leírásához tartozó oklevéltár / összeáll. gróf Eszterházy János. – Budapest: Históriaantik Könyvkiadó,2012. – IV, 270 p., [8] t.fol. : ill. ;

72.

Az európai és a magyar telepszerű lakásépítés története 1945-től napjainkig / Körner Zsuzsa, Nagy Márta ; [mtárs Fonyódi Mariann].- [Budapest] : Terc Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., cop. 2006. – 464 p.: ill.; (Urbanisztikai füzetek, ISSN 1785-3052; 4.)   ISBN 963-9535-45-1 fűzött:

73.

Az Év Háza Komárom-Esztergom megyében, 2009-2015 / [… terv. Gyergyák Bence]. – [Tatabánya] : Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamara, 2016 (Tatabánya : Mikrolin Press Nyomda). – 47 p. : ill., színes ;

74.

Az 1967/68. tanév évkönyve. – Esztergom-Kenyérmező : Felsőfokú Vegyipari Gépészeti Technikum, 1968 (Tatabánya : Komárom Megyei Nyomda Vállalat. Lapnyomda). – 31 p. ;

75.

Az íjászok és a hajítógép-kezelők büntetése: adalékok a kánonjogi szövegmagyarázat és esetmegoldás történetéhez / Erdő Péter. – [Budapest] :MTA, 2014. – 71 p. – (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián,ISSN 1419-8959)    ISBN 978-963-508-719-8 fűzött

76.

Az keresztyén szüzeknek tisztességes koszorója, melyben minden ű jószágos erkölcsök az közönséges virágok által kijelentetnek és képestetnek / az idegen nyeluen irokat kouetuen magyarul ira Peechi Lvkach. – [Repr. kiad.].- Budapest : Balassi [etc.], cop. 2014. – 192 fol. : ill. ; 14 cm + 1 mell. (47 p. )

ISBN 978-963-506-926-2 kötött:

77.

Az keresztyén szüzeknek tisztességes koszorója, melyben minden ű jószágos erkölcsök az közönséges virágok által kijelentetnek és képestetnek / Pécsi Lukács ; Kőszeghy Péter és Utasi Csilla tanulmánya. – Budapest: MTA Bölcsészttudományi Kutatóközpont. Irodalomtudományi Intézet: Magyar Tudományos Akadémia. Könyvtár és Információs Központ, [2014]. – 47 p. ; – (Bibliotheca Hungarica antiqua / Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete ; szerk. Varjas Béla, ISSN 0067-8007 ; 44.)    ISBN 978-963-506-926-2 fűzött

78.

Az országos katolikus nagygyűlések Magyarországon, 1933-1947: válogatott beszédek és tudósítások / vál., jegyz. és a bev. tanulmányt írta Gianone András. – Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2017. – 432 p. ; 25 cm. – (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak. Egyháztörténeti források, ISSN 2416-0873 ;9.)    ISBN 978-963-416-046-5 kötött: 3200,- Ft

79.

Az utolsó papírrepülő / Krulik Zoltán. – Budapest: Kortárs, 2017. – 79 p. ; – (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)   ISBN 978-963-435-016-3 fűzött

80.

Babits Mihály és a San Remo-díj / Haász Gabriella. – Budapest :Universitas, 2016. – 314 p. : ill. – (Babits kiskönyvtár, ISSN 1589-2328 ; 8.)   ISBN 978-963-9671-56-0 fűzött

81.

Baljós sugallat / Mária M. Bosnyák. – Budapest: Ad Librum, 2010. – 89p.;   ISBN 978-963-87741-3-2 fűzött

82.

“Bányász vagyok…” : egykori vájártanulók vallomásai / Ladányi András ;[közr. a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Tatabányai Szövetsége]. – Tatabánya: Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete.

Tatabányai Szövetség, 2017. – 446 p. ;   ISBN 978-963-12-7745-6 fűzött

83.

Barangolás a labdarúgás szókincstárában / Szilvási Csaba. – [Budapest] :Magyar Labdarúgó Szövetség, [2016] (Tatabánya : Alfadat-Press Nyomdaipari

Kft.). – 125 p. ;   ISBN 978-615-5532-08-5 kötött

84.

Barlang/Grotta IV. : történet nélkül : [időszakos képzőművészeti kiállítás Tata, Kuny Domokos Múzeum Vármúzeuma, törökkori bejáró, 2016. augusztus 6.]/ [a kiáll. kurátora Kammerlohr-Kováts László…, Kövesdi Mónika]. – Tata :Kuny Domokos Múzeum, 2016. – [32] p. : ill., színes ;   ISBN 978-963-7110-59-7 fűzött

85.

Barlang/Grotta V.: kint, bent : [időszakos képzőművészeti kiállítás Tata, Kuny Domokos Múzeum Vármúzeuma, törökkori bejáró, 2017. augusztus 11.] / [a kiáll. kurátora Kammerlohr-Kováts László…, Kövesdi Mónika]. – Tata: Kuny Domokos Múzeum, 2017. – [32] p. : ill., színes ;   ISBN 978-963-7110-64-1 fűzött

86.

Betépett oldalak / Faludi Ádám. – Veszprém : Művészetek Háza, 2016. – 177p. : ill. ; – (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 40.)   ISBN 978-963-9105-92-8 fűzött

87.

Böngésszünk együtt! : játékos feladatgyűjtemény az évszakos Böngésző könyvcsaládhoz / Horváthné Csapucha Klára, F. Mikonya Hajnalka. – Átd. kiad.- [Budapest] : Naphegy K., cop. 2017. – 237 p. : ill.   ISBN 978-963-9869-87-5 fűzött

88.

Börtönnapló / Szegedi R. Gábor (Mészáros Gábor) ; [kiad. a Kuny Domokos Múzeum]. – Tata : Kuny Domokos Múzeum, 2017 (Tata : Sollers Kft.). – 232 p.;

ISBN 978-963-7110-61-0 fűzött

89.

Bronzistenek: római kori figurális bronzplasztika Brigetióban / Bartus Dávid. – Komárom : Klapka György Múzeum, 2015 (Komárom : Komáromi Nyomda és Kiadó). – 247 p.: ill. ; 26 cm. – (Acta archaeologica Brigetionensia, ISSN 1587-5040; I/8.)   ISBN 978-615-5588-03-7 fűzött

90.

Catalogus religiosorum provinciae hungariae ordinis scholarum piarum :1666-1997 / collectionem Stephani Léh ; complevit et in volumen redegit Andreas Koltai ; auctor brevis conspectus historici Georgius Balanyi = A magyar piarista rendtartomány történeti névtára : 1666-1997 / Léh István adatgyűjtését sajtó alá rend. és kieg. Koltai András ; a rövid történeti áttekintés szerzője Balanyi György. – Budapest : Magyar Piarista Tartományfőnökség : Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, 1998.- 548 p.   ISBN 963-8472-29-4 fűzött :

91.

Daloskönyv : válogatás 175 év dalaiból / [… írta és szerk. Jármai Gábor,Taska Csaba]. – Nagykanizsa [etc.] : Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület. Kőolaj-, Fölgáz- és Vízbányászati Szakosztály, 2000. – 129 p. ;

92.

Dél-Magyarországtól Itáliáig: Báncsa nembeli István (1205 k.-1270) váci püspök, esztergomi érsek, az első magyarországi bíboros életpályája / Kiss Gergely. – Pécs: Kronosz, 2015. – 250 p.: ill. ISBN 978-615-5497-63-6 fűzött 93.

Duna mente : [területi útikalauz] / [ford. Kanovits György].- [Bratislava] : [Cart Cad], 1994. – 42 p. : ill., színes ;

94.

Dunántúliak: esszék: képek és jelképek / Kelemen Lajos. – [Pécs] : Pro Pannonia, 2017. – 152, [7] p. – (Pannónia könyvek / […sorozatszerk. Szirtes Gábor], ISSN 0237-4277) ISBN 978-615-5553-30-1 fűzött

95.

Egy voltam a sasok között: egy vadászrepülő visszaemlékezése / Paár Ferenc, Perlawi Andor. – Budapest: Kornétás, cop. 2016 ([Budapest] : Prime

Rate). – 342 p. : ill., részben színes    ISBN 978-615-5058-66-0 fűzött : 3600,- Ft

96.

Egyházi énekek egy bánhidai kéziratos füzetben : ponyvairodalmi kiadványok hatása a bánhidai szlovákok egyházi nyelvére / Zsilák Mária = Cirkvené piesne v rukopisnom zoątie z Bánhidy : vplyv jarmočnej/letákovej literatúry na obradny jazyk Bánhidanov / Mária ®ilaková ; gyüjt. és szerk. Zsilák Mária ; [adatközlő Berkáné Forisek Anna]. – 2. jav. kiad. – Bánhida : Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat ; [Tatabánya] : Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Önkormányzat, 2013. – 73 p. ;   fűzött

97.

Egyházmegyei zsinatok és tanácskozások Veszprémben / összeáll., a bevezetést írta és a forrásokat jegyz. Gárdonyi Máté. – Budapest: MTA BTK Törttud. Int., 2016. – 360 p. 1 CD-ROM. – (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak. Egyháztörténeti források, ISSN 2416-0873; 6.)    ISBN 978-963-416-052-6

98.

Egyházmegyei zsinatok és tanácskozások Veszprémben [CD ROM]. – Budapest : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont. Történettudományi Intézet, 2016. – 1 CD ROM ;

99.

Élesben: negyedik verskötet / Horváth Szabolcs. – [Budapest]: Horváth Szabolcs, 2016. – 70, [2] p. ISBN 978-963-12-6558-3 fűzött

100.

Emlékezés, 70: a dorogi sváb lakosság kitelepítésének 70. évfordulójára, 1947-2017 = Erinnerung, 70: zum 70. Jahrestag der Vertreibung der Doroger schwäbischen Bevölkerung, 1947-2017 / [szerk. Szabó-Berghauer Zoltán] ; [ford. Szax Róbert]. – [Dorog] : Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat : Dorog. Önkormányzat, 2017. – 209, [2] p.: ill. ISBN 978-963-88680-6-0 kötött

101.

Emlékirat és napló / Jászai Mari; [sajtó alá rend. Lehel István]. – Budapest: Athenaeum : Szépmíves, 2016. – 235, [3] p., [32] t. : ill.; ISBN 978-615-566-202-7

102.

Emlék-könyv: tatai emlékművek, emléktáblák, köztéri alkotások, feliratos és faragott kövek adattára / Kálmán Attila, Kövesdi Mónika, Varga Edit.- Tata: Kuny Domokos Múzeum, 2016 (Tata: Sollers Nyomdaipari Kft.). – 207 p. ; 24 – (Libelli Tatenses, ISSN 2064-9142 ; 2.)  ISBN 978-963-7110-60-3 kötött

103.

Emlékmentő: Szent Borbála napi emlékülés Tatabánya 2015 / [szerk. Dallos István] ; [kiad. a] Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány. – Tatabánya: Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány, 2016. – 110 p.: ill. ISBN 978-963-12-7216-1 fűzött

104.

Értelmiség és nevelés a felvilágosodás kori Magyarországon / Fehér Katalin. – Budapest: Eötvös J. Kvk., 2017. – 216 p. : ill. ;  ISBN 978-963-9995-71-4 fűzött 105.

Esztergom és térsége [Kartográfiai dokumentum]: gyalogos túratérkép :túraleírások : GPS track-ek : gyalogtúrák. – 1:12500, 1:40000, 1:100000- Esztergom : Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület, 2017. – 1 térkl. :   ISBN 978-963-128-647-2 egyéb

106.

Esztergomi zsinatok a 19-20. században / összeáll., a bev. Tanulmányt írta és a forrásokat jegyz. Adriányi Gábor. – Budapest: MTA BTK TTI, 2017. – 216 p. ; 25 cm + 1 CD-ROM. – (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak.Egyháztörténeti források, ISSN 2416-0873 ; 13.)    ISBN 978-963-416-066-3

107.

Esztergomi zsinatok a 19-20. században [CD ROM]. – Budapest: MTA BTK TTI, 2017. – 1 CD ROM; (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak. Egyháztörténeti források, ISSN 2416-0873; 13.)

108.

Évszakok / Gera Sándor; [szerk. Bakos József]. – [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2016. – 247 p. ; ISBN 978-615-5483-73-8 kötött

109.

Felső-Csallóközi arcképcsarnok / Presinszky Lajos. – Somorja : Presinszky

Lajos, 2000. – 249 p.: ill. ;   ISBN 80-89001-02-5 fűzött

110.

Feudáliskori gazdasági iratsorozat = Wirtschaftsschriften aus dem feudalen Zeitalter / szerk. … Horváth Richárd. – Győr : Győri Egyházm. Lvt., 2004. – 127 p. ; – (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Segédletek, ISSN 1589-0732 ; 3.)    ISBN 963-214-121-0 fűzött

111.

Füzitői füzetek : egy sikeres civil szervezet emlékére : Füzitő Barátainak Köre / kész. Fekete Józsefné, Nagy Éva. – 11. (2016). – Almásfüzitő: Füzitő Barátainak Köre, 2016 (Komárom : Multi Copy Kft.). – 79 p. : ill. ;

112.

Galántai Balogh Ferenc (1708-1765) régens : a billegpusztai rezidenciális központ / Fülöp Éva Mária, Schmidtmayer Csaba. – Tata : Kuny Domokos Múzeum, 2017 (Tatabánya : Media-Press ’91 Kft.). – 144 p. : ill. ; 24 cm. – (Libelli Tatenses, ISSN 2064-9142 ; 3.)   ISBN 978-963-7110-63-4 kötött

113.

Geschichte und Brauchtum in Saar / Klara Burghardt-Szekeres = Falutörténet

és néphagyomány Száron / Szekeresné Burghardt Klára. – Szár: Szár.Önkormányzat, 1990. – 305, [5] p. : ill. ;

114.

Gondolatunió / Pribojszky Mátyás; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. – Pilisvörösvár: MBKKE, 2016. – 291 p. ;  ISBN 978-615-5026-90-4 fűzött

115.

Gyermelyen itthon vagyunk = Zu Hause in Gyermely = At home in Gyermely

/ [szerk. Tóth Ágnes]. – Gyermely : Gyermely. Önkormányzat, 2014. – [100] p. : ill., színes ; 15×21 cm

116.

Gyógyszergyártók Dorogon: pillanatképek: 1967-2017 / [… összeáll. Otrok Erika, Urbán Endre] ; [kiad. Dorog Város Önkormányzata]. – Dorog : Dorog. Önkormányzat, 2017. – 72 p.: ill., részben színes ;   ISBN 978-963-88680-7-7 117.

Hajózni szükséges! : a magyar hadihajózás története / Balogh Tamás [et al.] ; [szerk. Szilágyi Zsolt Lajos]. – Budapest: Zrínyi, cop. 2016. – 260p.: ill., részben színes ; + 1 mell.   ISBN 978-963-327-655-6 kötött: 7500,- Ft

118.

Határ/idő/napló: [erdélyi figyelő] / [szerk. Nóvé Béla] ; [közread. a] Teleki László Alapítvány. – ’88/2. – [Budapest] : [Teleki László Alapítvány],1988. – 70, [2] p. : ill. ;

119.

Hatodik kereszt / Szirmai S Károly. – [Budapest] : Magánkiad., 2016. – 298

p.    ISBN 978-963-12-6839-3 fűzött : 5455,- Ft

120.

Honvágy egy ősz után / V. Ország György. – Budapest: Cserhát Művész Kör,

2017. – 207 p. : ill. ;  ISBN 978-963-9787-62-9 kötött

121.

Imago imaginis / Németh Anita Judit ; [… szerk. … ford. … Schmidtmayer Csaba] ; [fényképezte … Varga Edit] ; [közread. a] Kuny Domokos Múzeum. – Tata : Kuny Domokos Múzeum, 2017 ([Tatabánya] : Media-Press ’91 Kft.). – 95 p. : ill. ;   ISBN 978-963-7110-62-7 kötött

122.

Jó szerencsét! Tatabánya 1896-2016 : várostörténeti tanulmányok / [szerk. ifj. Gyüszi László, Horváth Géza] ; [írták Voit Pál et al.]. – Tatabánya: Tatabánya. Önkormányzat : József Attila Megyei és Városi Könyvtár, 2017 (Tatabánya : Alfadat-Press Nyomdaipari Kft.). – 271 p. : ill.   ISBN 978-963-7631-82-5 fűzött

123.

Joas : piarista iskolai dráma 1770-ből / Benyák Bernát. – [Budapest]: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, [1931]. – 121, [3] p. ; – (Magyar irodalmi ritkaságok ; 3.)

124.

Jog az egyház hagyományában és életében / Erdő Péter. – Budapest: Szt.István Társ., 2016. – 488 p.   ISBN 978-963-277-635-4 kötött :

125.

Jókai Mórról másképpen / Fried István. – Budapest: Lucidus, 2015. – 214 p. ; 21 cm. – (Kisebbségkutatás könyvek / sorozatszerk. Cholnoky Győző, ISSN

1585-3144)    ISBN 978-963-9465-91-6 fűzött:

126.

Jónás könyve / Babits Mihály ; [kiad. a Barnaföldi Gábor Archívum].- Repr. kiad. – Budapest: Barnaföldi Gábor Archívum, [2017]. – [36] p. ;    ISBN 978-963-7377-70-9 fűzött

127.

Jubileumi évkönyv: a Keri: 1976-2016 / [kiad. Patakiné Slezák Ágnes] ; [szerk. Varga Imréné, Moharos György]. – Tatabánya: Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnázium és Szakközépiskola, [2017] (Komárom: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.). – 116 p. : ill., színes ;   ISBN 978-963-12-8157-6 fűzött

128.

Kaspar Hauser lemond a versírásról / Avar Ferenc ; [vál. és szerk. Faludi Ádám] ; [… graf. Kucsera András …]. – [Tatabánya] : Tatabánya Alkotó Művészeiért Alapítvány, cop. 2017 ([Tatabánya] : Media-Press ’91 Kft.). – 63

p. : ill.   ISBN 978-963-88333-3-4 fűzött

129.

Kéktúra II.: Visegrádtól az Írott-kőig : turistakalauz : [Dunántúl,Nyugat-Magyarország] : [turistakalauz térképpel] : [Turistenführer mit Karte] : [tourist guide with map] / szerk. Berki Zoltán, Kovács Attila Gyula.- M. 1:40 000. – M. 1:60 000. – Budapest : Cartographia, cop. 2016. – 1atlasz, 189 p. : ill., színes, főként térk. ; – (Turistakalauz-sorozat)   ISBN 978-963-352-811-2 fűzött

130.

Keleti zóna: regény / Kakuk Tamás. – Tatabánya: Media-Press ’91 Kft.,2017 (Tatabánya: Media-Press ’91 Kft.). – 102 p. ISBN 978-963-12-9567-2 kötött: 1990,-

131.

Kerámia, textil, üveg: válogatott művészeti írások, 1985-2010 / Wehner Tibor. – Budapest: Napkút K., 2016. – 530, [13] p.   ISBN 978-963-263-651-1 kötött

132.

Keresztyéni felelet: a megdicsőült szentek tiszteletirül, értünk való könyörgésekrül és segítségül hívásokrul (1607) / Pázmány Péter; sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Ajkay Alinka. – Kritikai kiad. – Budapest: Universitas Kiadó, 2016. – 425 p. + 1 CD-ROM. – (Pázmány Péter művei,ISBN 963-9104-49-3 ; 8.)    ISBN 978-963-967-157-7 kötött

133.

Keresztyéni felelet a megdicsőült szentek tiszteletirül [CD ROM] : Graz, 1607., RMNy 961 : Országos Széchényi Könyvtár, RMK I, 406. / Pázmány Péter.- [Budapest] : Universitas, 2016. – 1 CD ROM

134.

Két korszak határán: Váradi Péter humanista főpap, kalocsai érsek pályaképe / Véber János. – Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT, 2016. – 163 p. :ill. ; – (Sziluett, ISSN 2064-518X)    ISBN 978-615-5497-76-6 fűzött

135.

Kétlaki bányászok: az én Bánhidám : Fábián Imre grafikus, festőművész “mesélő” képeinek kiállítási katalógusa / [szerk. Dávid Andrásné]. – [Tatabánya] : Bánhidai Baráti Kör Egyesület, 2017 ([Tatabánya] : Micropont Nyomdaipari Szolgáltató Kft.). – 77 p.: ill., színes ;   ISBN 978-963-12-9357-9 fűzött

136.

Kicsi falum = Malá dedinka / Horváth Mária. – Vértesszőlős : Magánkiad.,

2016 (Vértesszőlős : Csémy Károly Könyvkötészet). – 59 p. ; 21 cm + 1 DVD ROM

137.

Kicsi falum [Elektronikus dokumentum] = Malá dedinka / Horváth Mária.

– [Vértesszőlős] : [Horváth Mária], [2016]. – 1 DVD-ROM ;

138.

Kiegészítő levéltári és térképi források az első bécsi döntés történetéhez [Elektronikus dokumentum]. – Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont. Történettudományi Intézet, 2017. – 1 DVD-ROM ; – (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak = Monumenta Hungariae historica. Diplomataria, ISSN 2063-8485)

139.

Kifordult hegyek: válogatás a világirodalom bányászverseiből / vál. és szerk. Kertész Ferenc. – Budapest: BDSZ, 1985. – 110 p. : ill.

140.

Komárom 1956: a forradalom és szabadságharc komáromi eseményei a források és visszaemlékezések tükrében / [szerk. Számadó Emese]. – Komárom: [Klapka György Múzeum], 2016 ([Komárom]: Kompress Nyomdaipari és Szolgáltató Kft.).- 354 p.: ill. – (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467; 25.)    ISBN 978-615-5588-07-5 fűzött

141.

Koppánmonostori kalendárium: az ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztő Egyesület kalendáriuma / [fel. szerk. Monostori Éva] ; borító Ölveczky Gábor.- 2000. – Koppánymonostor: ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztő Egyesület,1999 (Bábolna: Bábolna Rt. Nyomdaüzem). – 213 p. : ill. ;   fűzött

142.

Korfordulón: filozófiai tanulmányok / Frenyó Zoltán; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet. – Budapest: MTA BTK

Filozófiai Int, 2015. – 266, [4] p.: ill. ISBN 978-963-416-015-1

143.

Kő Pál, magyar szobrász / [tan.:] Wehner Tibor ; [fotó: Jakab Tibor].- [Somorja] : Méry Ratio, 2012. – 191 p. : ill. ;   ISBN 978-80-89286-82-9 kötött : 144.

Körforgás: antológia / [szerk. Bakos József] ; [írták Fekete Ferencné et al.]. – [Székesfehérvár]: [Holnap Magazin], 2016. – 290 p. ISBN 978-615-5483-67-7 kötött

145.

Kuny Domokos Múzeum Közleményei / [szerk. László János]. – 21. (2015).

– Tata: Kuny Domokos Múzeum, 2015 (Tata : Kettőspont Kft.). – 198 p.: ill.;

kötött

146.

Kuny Domokos Múzeum Közleményei / [szerk. László János]. – 22. (2016).- Tata : Kuny Domokos Múzeum, 2016 (Tata : Kettőspont Kft.). – 272 p. : ill. ;

147.

Lámpagyújtó / [fel. szerk. Bakos József]. – [Székesfehérvár]: Holnap Magazin, 2015. – 197 p.; – (Holnap magazin zsebkönyvek, ISSN 2416-0822; 3.)    ISBN 978-615-5483-24-0

148.

Lépcsők az égbe: [iker-interjú…] / Hardi Richárd, Érdi Tamás beszélgetőtársa Simon Erika. – Budapest: Kairosz, 2017. – 111, [12] p.: ill.; ISBN 978-963-662-884-0 fűzött

149.

Lépcsősoron : ötödik verskötet / Horváth Szabolcs. – [Budapest] : Magánkiad., 2017. – 101, [2] p. ;   ISBN 978-963-12-9048-6 fűzött

150.

Magyar Építőművészet. – 1966/6. – Budapest: Magyar Építőművészek Szövetsége, 1966. – 64 p. : ill  fűzött

151.

Magyar forradalom, 1956 : napló / Csics Gyula ; [előszó Rainer M. János].- [El-Qahira] : Badael Publishing House, 2016. – 222 p. : ill. ;   ISBN 978-977-6507-15-9 fűzött

152.

Magyar kereszténydemokraták és 1956 / szerk. Kiss Mária Rita. – Budapest: Barankovics I. Alapítvány, 2017. – 380 p. ISBN 978-963-693-742-3 kötött:

153.

Magyar nemzetségi zsebkönyv: 1. r. Főrangú családok / kiad. a Magyar Heraldikai és Geneaológiai Társaság; [összeáll., szerk. id. Szinnyei József, Fejérpataky László]. – Budapest: Históriaantik Könyvesház Kiadó, 2011.- XIV, 558 p.   kötött

154.

Magyar nyelven (is) oktató felsőfokú intézmények Szlovákiában (1990-2014 között) / Albert Sándor. – Komárno: Felnőttképzési Intézet Kht., 2014 (Komárno : Nec Arte Kft.). – 56 p.;   ISBN 978-80-971750-0-9 fűzött

155.

Magyar szívvel – szovjet uniformisban : 1954. november 10. – 1956.november 17. / Szűcs Béla Albert. – 2. átd. kiad. – [Budapest] : [1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége] : [Bona Média Alapítvány], 2016

(Bábolna : Pinker Kft.). – 360 p. : ill. ;   ISBN 978-963-12-6659-7 fűzött

156.

Márkushegyi bányaüzem : 1976-1991 / [fel. szerk. Kovács János] ; [bev. Barabás Mihály]. – Oroszlány: Oroszlányi Szénbányák, 1991. – 110 p., [10]t.fol. : ill. ;   fűzött

157.

Medvenéző : történetek medvékről, halakról, nőkről és férfiakról / Murányi Sándor Olivér. – Csíkszereda: Alutus ; [Tata] : Új Forrás Kiadó Nonprofit Kft., 2017. – 149, [2] p.   ISBN 978-973-7875-93-8 kötött

158.

Még egyszer megszólalok… : Budai János Géza verses költeményeinek gyűjteménye. – [Tatabánya] : Szerző, [2017] (Tatabánya : Alfadat-Press Nyomdaipari Kft.). – 328 p.   ISBN 978-963-12-9322-7 kötött

159.

Meglopott életek / Mária M. Bosnyák. – [Tatabánya] : Magánkiad., 2017.- 174 p. ;   ISBN 978-963-12-8983-1 fűzött

160.

Megtalált azonosság : kutatási jelentés : Dallos István fényképkiállítása / [terv. és szerk. Dallos István]. – Tatabánya : Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány, 2016 (Tatabánya : Micropont Nyomda). – [29] p. : ill. ; – (Fotófüzet ; 1.)   ISBN 978-963-88333-6-5 fűzött

161.

Mint a kerék : regény / Trombitás Dezső. – Felsőgalla : Gönczöl Nyomda és

Könyvkiadóvállalat, 1937. – 153 p. ;   fűzött

162.

Morvay László : grafikus- és tűzzománcművész : Grafiker und Emailkünstler : Esztergom, 1947. szeptember 4. – Budapest, 2004. március 7 : grafikus- és tűzzománcművész : Esztergom, 1947. szeptember 4. – Budapest, 2004. március 7 / a bev. tanulmányt írta és … szerk. Bárdos István ; [fképfelvételek … : Atek (Benedek Attila) et al.] ; [… ford. … Ruda Gábor] ; [közread. a] Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület] ; a bev.tanulmányt írta és … szerk. Bárdos István ; [fképfelvételek … : Atek (Benedek Attila) et al.] ; [… ford. … Ruda Gábor] ; [közread. a] Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület = Morvay László : Grafiker und Emailkünstler : Esztergom, 4. September, 1947 – Budapest, 7. Märcz, 2004 / einführende Studie in Hrsg. von István Bárdos. – Pilisvörösvár : MBKKE, 2017.- 63, [1] p. : ill.   ISBN 978-615-5750-03-8 fűzött

163.

Moszkvics : versek / Sopotnik Zoltán. – [Budapest] : Kalligram, 2016.- 77, [3] p.   ISBN 978-615-5603-81-5 fűzött : 2000,- Ft

164.

… nagy haszna a Teátromnak : régi s új színháztörténeti dolgozatok Komárom és Pozsony múltjához / Tóth László. – Budapest : Gondolat, cop. 2016.- 517 p. : ill.   ISBN 978-963-693-688-4 kötött

165.

Natúrázzunk! : Natura 2000 : kézikönyv ökoiskola-pedagógusoknak : Közép-Dunántúl régió / [szerk. Haraszthy László et al.] ; [szerzők Haraszthy László et al.] ; [kiad. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet]. – Utánny.- Budapest: OFI, cop. 2016 (Komárom : Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.). – 82 p. : ill., színes ;   ISBN 978-963-682-870-7 fűzött

166.

Natúrázzunk! : Natura 2000 : kézikönyv zöld óvodapedagógusoknak :Közép-Dunántúl régió / [szerk. Haraszthy László et al.] ; [szerzők Labanc Györgyi et al.] ; [kiad. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet]. – Utánny. – Budapest: OFI, cop. 2016 (Komárom: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.). – 82 p.: ill., színes;   ISBN 978-963-682-877-6 fűzött

167.

Néma interjúk Babits Mihállyal : “Sajnos, nem tudok beszélni, csak így írásban” / Téglás János. – Budapest : Hungarovox, 2017. – 95 p. : ill. ;    ISBN 978-615-5743-00-9 fűzött

168.

Nemzetőrség, 1956 / Bokodi-Oláh Gergely. – [Budapest] : Argumentum, cop.

2016. – 209 p. ;   ISBN 978-963-446-780-9 fűzött :

169.

Októberi stációk: Nagy Gáspár és 1956: válogatott írások / [vál., szerk., összeáll. Pécsi Györgyi]. – Budapest : Nap K., 2016. – 287 p. – (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)   ISBN 978-963-332-109-6 kötött :

170.

“…olvasd el szigorú szemmel cikkemet” : Babits Mihály és Gellért Oszkár Nyugat-levelezése, 1929-1941 / összegyűjt., sajtó alá rend., jegyz., a bevezetőt írta Buda Attila és Pataky Adrienn. – Budapest : Gondolat, 2017.- 339 p.   ISBN 978-963-693-758-4 kötött

171.

Oroszlány szervezett sportjának története és adattára, 1925-2015 / szerk.Magyar György. – Oroszlány : Oroszlány. Önkormányzat, 2016 (Komárom: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.). – 347, 23, 147, [10] p. : ill., részben színes ;

172.

Oroszlányi fotográfiák: pillanatképek Oroszlány múltjából / [szerk. Kiss Vendel] ; [a kötet képanyagát összegyűjt. Végvári Ferencné Babirák Ilona] ; [közread.] Oroszlány Város Önkormányzata. – Oroszlány: Oroszlány.Önkormányzat, 2002. – 167, [22] p. : ill.    ISBN 963-00-7870-8 kötött

173.

Otthon és úton: mesék ébredés előtt / Szilágyi József. – Budapest: Hungarovox, 2017. – 156 p.   ISBN 978-615-5562-79-2 fűzött :

174.

Öregkorunk magvetése a Tatabánya-Bánhidai Református Gyülekezetben. – [Tatabánya] : Fábián-Lukács Judit, 2015 (Tatabánya : Media-Press ’91 Kft.).- 137 p. : ill. ;  ISBN 978-963-12-3126-7 fűzött

175.

Örökkék ég alatt: tanulmányok / Szénási Zoltán. – Szombathely: Savaria Univ. Press, 2016. – 194 p.; – (Kézjegy, ISSN 2061-845X)    ISBN 978-615-5251-87-0 fűzött :

176.

Partner : katalógus : catalogue : Katalog. – [Tata] : Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., 2017 (Tatabánya : Alfadat-Press Nyomdaipari Kft.). – [52] p. : ill., színes ;  fűzött

177.

Pázmány, Lippay és Eszterházy levelezése I. Rákóczy Györgygyel / közli Beke Antal. – Budapest: Históriaantik Kvk, 2012. – VII, 96 p. ;   kötött :

178.

Péczeli József, 1750-1792 / Vörös Imre. – Budapest: Universitas, 2017. – 165 p. ; – (Historia litteraria, ISSN 1219-8552 ; 33.)    ISBN 978-963-9671-59-1 kötött

179.

Pilismarót, Duna-parti üdülőközpont tervpályázat, 1987 / szerk. Gantner Lászlóné. – [Budapest] : Tervezésfejlesztési és Technikai Építészeti Intézet,[1988]. – ism.lapsz. : ill. ;   fűzött

180.

Pinocchió bábcsoport, Nyergesújfalu, 1976-2014 / írta és szerk. Sára Lászlóné és Sára László ; [kiad. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár].- Nyergesújfalu : Ady E. Művel. Közp. és Kvtár, 2016 (Esztergom : Spori Print Vincze Nyomda Kft.). – 175 p. : ill., részben színes ;   ISBN 978-963-12-5261-3 fűzött

181.

Pod Pilísom – tam je náą svet : literárna antológia pilísskych slovenských autorov / [Jozef Badura et al.] ; [red. Gregor Papuček, Zoltán B. Valkán] ;[fotografie Zoltán Bárkányi et al.]. – Budapest : Comp-Press Kft., 2008.- 255 p. : ill., színes    ISBN 978-963-06-4845-5 kötött

182.

Portré ecset nélkül / Soós Rezsőné ; [kiad. a Tokod Nagyközségért  Alapítvány, Tokod Nagyközség Önkormányzata]. – Tokod: Tokod Nagyközségért Alapítvány : Tokod. Önkormányzat, 2016. – 274 p. : ill   ISBN 978-963-12-4487-8 fűzött

183.

Prohászka Ottokár a Mária-Valéria hídról és az életről / [előszó Győri Krisztina] ; [Ortutay András bev. tanulmányával]. – [Esztergom] :[Controlling System 2000], 1995 (Komárom : Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.). – 17 p.

Tartalom: Az élet költészete / Prohászka Ottokár ISBN 963-04-5257-X fűzött

184.

Reneszánsz és humanizmus / Almási Gábor. – Budapest : L’Harmattan :Kossuth Klub, cop. 2017. – 360 p. : ill.   ISBN 978-963-414-191-4 fűzött :

185.

Rudnay Sándor és kora = Alexander Rudnay a jeho doba / szerk. Käfer István ; [kiad. Szent Adalbert Közép-Európa Kutatócsoport, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség …]. – 2. kiad. – Budapest: METEM ; Esztergom : Szent Adalbert Közép-Európa Kutatócsoport, 2007. – 188 p.   ISBN 978-963-9662-12-4 fűzött

186.

“Soli deo gloria” : a protestáns egyházak története Komáromban, a Duna két partján / [szerk. Számadó Emese] ; [írta Számadó Emese et al.]. – Komárom : [Klapka György Múzeum], 2017 ([Komárom] : Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.).- 420 p. : ill., részben színes ; 22 cm. – (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467 ; 26.)   ISBN 978-615-5588-08-2

187.

Sorsdöntő esztendők: Tata és a piaristák, 1940-1944 / ifj. Rabár Ferenc. – Tata : Kuny Domokos Múzeum, 2017 (Tata : Sollers Nyomdaipari Kft.). – 180 p.: ill.  – (Libelli Tatenses, ISSN 2064-9142 ; 4.)   ISBN 978-963-7110-65-8 kötött

188.

Szekfű Gyula a változó időkben : életmű, fogadtatás, utókor, 1913-2016 / Monostori Imre. – Pécs : Pro Pannonia, 2017. – 575 p. ; – (Pannónia könyvek / [… sorozatszerk. Szirtes Gábor], ISSN 0237-4277)    ISBN 978-615-5553-36-3 kötött

189.

Szenctől Tatáig : a piarista rend és a műszaki-gazdasági szakoktatás kezdetei Magyarországon : tanulmányok és források / Hegyi Ferenc ; sajtó alá rend. Koltai András és Szekér Barnabás. – Budapest: Piarista Rend Magyar Tartománya, 2016. – 320 p.; (Magyarország piarista múltjából, ISSN1789-1566; 10.)    ISBN 978-615-80517-2-9: 2100,-

190.

Szénporos emlékkavicsok: a zsidóság gazdasági és társadalmi szerepe Tatabánya elődközségeiben a bányanyitástól a második világháború végéig / Simonik Péter. – Tatabánya: “Szenes Hanna” Magyar-Izraeli Baráti Egyesület, 2017 (Tatabánya: Alfadat-Press Nyomdaipari Kft.). – 153 p. : ill.   ISBN 978-963-12-7608-4 fűzött

191.

Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében: a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán 2014. augusztus 27-28-án rendezett konferencia előadásai / szerk. Karlinszky Balázs. – Veszprém : Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lvt., 2015. – 453 p.: ill., részben térk. – (A veszprémi egyházmegye múltjából, ISSN 0238-7190 ; 26.)    ISBN 978-615-5471-04-9 kötött

192.

Szivárványhíd : versek / Szepesi Zsuzsanna ; [graf. Gályász Attila, Robotka Imre]. – Budapest : Hungarovox, 2017. – 109 p. : ill. ;    ISBN 978-615-5562-75-4 fűzött

193.

Tábori Kincskereső: a komárom megyei Kincskereső alkotótábor különkiadása – Esztergom / szerk. Kovács Lajos [et al.]. – 1. (1984). – Tatabánya: Komárom Megyei Pedagógiai Intézet, 1984 (Tatabánya : Komárom Megyei Pedagógiai Intézet). – 32 p.: ill.  fűzött

194.

Tábori Kincskereső: a komárom megyei Kincskereső alkotótábor különkiadása – Esztergom / szerk. Kovács Lajos [et al.]. – 2. (1985). – Tatabánya: Hazafias Népfront. Komárom Megyei Bizottság : Komárom (megye). Tanács. Művelődési Osztály, 1985 (Tatabánya : Komárom Megyei Pedagógiai Intézet).

– 31 p. : ill.  fűzött

195.

Táncsics Biennálé : Kisbér, 1972. [április 5-8.] / kiad. Kisbér Gimnázium. – [Kisbér] : Táncsics Mihály Gimnázium, 1972. – 55 p. ;   fűzött

196.

Táncsics Mihály élete: egy nagy magyar író, a XIX. század apostola, akit méltatlanul mellőzött hazája / Pintér Sándor. – Sárbogárd: Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2012. – 70 p.: ill. ;   ISBN 978-963-9846-75-3 fűzött

197.

Tank a Dunán! : az osztrák – magyar dunai hajóhad és a ‘LAJTA Monitor Múzeumhajó” története / Margitay-Becht András. – Budapest: Éghajlat, 2016.

– 429 p. ISBN 978-963-9862-80-7 kötött : 9980,-

198.

Tanulmányok Tatabánya történetéből I. / [szerk. B. Stenge Csaba]. – Tatabánya: Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára, 2017 (Tatabánya: Alfadat-Press Nyomdaipari Kft.). – 122 p. ; – (Tatabányai levéltári  kiadványok / sorozatszerk. B. Stenge Csaba, ISSN 1218-7259 ; 17.)    fűzött

199.

Tatabányai Múzeum / [szerk. Kisné Cseh Julianna] ; [angol ford. Taizs Gergő]. – 2015-2016. – Tatabánya : Tatabányai Múzeum, 2016. – 191 p. : ill. ;

– (Tatabányai Múzeum évkönyve, ISSN 2062-7122 ; 4.)    fűzött

200.

Tíz év Tardosbányán : [a tardosbányai Építőipari Ktsz. jubileumi kiadványa]. – [Tardosbánya] : [Tardosbányai Építőipari Szövetkezet], 1969.- 27 p. : ill. ;   fűzött

201.

Tokod története / írta Seres Ferenc, Seres Sándor. – 2. kiad. – Tokod : Tokod. Önkormányzat, 2013 (Esztergom: Spori Print Vincze Nyomda Kft.). – 111 p. ;   fűzött

202.

Török Ignác, a hadmérnök tábornok: “… minden kitelhető erővel a végpillanatig…” / Hajagos József. – [Budapest] : Line Design, 2017. – 269 p. : ill. ; – (Aradi vértanúk sorozat ; 2.)    ISBN 978-615-80101-4-6 fűzött

203.

Troianum dicitur agmen : római kori díszpáncélok Brigetióból és környékéről / Borhy László ; Petényi Sándor tárgyleírásaival, Döbröntey-David Szilvia restaurátori észrevételeivel. – Komárom: Klapka György Múzeum, 2016

(Komárom : Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.). – 147 p. : ill., színes – (Acta archaeologica Brigetionensia, ISSN 1587-5040 ; Ser. 1. Vol. 9.). (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467 ; 24.)    ISBN 978-615-5588-06-8

204.

Tükröződés / [fel. szerk. Bakos József]. – [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2014. – 243 p. – (Holnap magazin zsebkönyvek, ISSN 2416-0822 ; 2.)    ISBN 978-615-5483-12-7 fűzött

205.

Tűréshatárig / Mária M. Bosnyák. – Budapest : Ad Librum, 2010. – 146 p. ;

ISBN 978-963-9934-71-9 fűzött

206.

Útkeresők / [fel. szerk. Bakos József]. – [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2017. – 270 p. – (Holnap magazin zsebkönyvek, ISSN2416-0822 ; 5.)    fűzött

207.

Üresség: elégia a másnapért, hajnaltól hajnalig, négy tételben / Turczi István ; […fotó London Katalin]. – Budapest: Scolar, 2017. – 68, [11] p.: ill. ; (Scolar versek, ISSN 2061-0122) ISBN 978-963-244-723-0 kötött :

208.

Válogatott tanulmányok Németh Lászlóról / Monostori Imre. – Budapest: Nap, 2016. – 388 p. ; – (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)    ISBN 978-963-332-096-9 kötött

209.

Valóság és a mese az élet mozgató szelleme: Juhász Attila versei / [szerk., törd. és kiadja Juhász Attila]. – [Tokod]: Juhász Attila, 2016 (Tatabánya: Alfadat-Press Nyomdaipari Kft.). – 180 p. ;   fűzött

210.

Városunk, Tatabánya: [interjúkötet] / [köszöntő Schmidt Csaba] ;[interjúkat kész. Rajcsányi Gellért] ; [a fényk. kész. Váraljai Zsolt]. – [Tatabánya]: [Tatabánya. Önkormányzat], 2017. – 127 p. : ill. ; ISBN 978-615-80799-07 kötött

211.

Végrendeleti sorozatok = Testamentarische Reihen / szerk. … Vajk Ádám. – Győr : Győri Egyházm. Lvt., 2004. – 83 p. ; 23 cm. – (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Segédletek,ISSN 1589-0732 ; 4.)    ISBN 963-217-712-6 fűzött :

212.

Vértesalja kisokos : Magyarország első számú információs- és reklámkiadványa. – 2. (2017). – Budapest : Future Media Kft., [2017]. – 79, [1] p. : ill. ;   fűzött

213.

Vértestolna múltjából : sváb-német-magyar szótár : magyar-német-sváb szótár / Fink Jánosné Izing Elvira. – Tatabánya : József Attila Megyei és Városi Könyvtár, 2017 (Tatabánya : Alfadat-Press Nyomdaipari Kft.). – 190 p.: ill. ;   ISBN 978-963-7631-83-2 fűzött

214.

Vida Jenő (1872-1945) emlékkötet: Vida Jenőnek, a MÁK Rt. vezérigazgatójának szerepe Tatabánya fejlődésében és a magyar bányászat történetében / [szerk. Kiss Vendel]. – Tatabánya : Tatabányai Múzeum, 2017 (Tatabánya : Alfadat-Press Nyomdaipari Kft.). – 74 p.: ill.; – (Tatabányai Múzeum. Tudományos füzetek, ISSN 1417-1074; 11.)    ISBN 978-963-8977-3-2 fűzött

215.

Visszaemlékezések; Szentbeszédek / Virágh János ; [vál., szerk. … Láng Éva, Tremmel József]. – [Tata] : Szövetség Tatáért Alapítvány, 2017 ([Tata] :Baráth Nyomda Kft.). – 269 p.: ill. ;   ISBN 978-963-12-8576-5 kötött

216.

Vitéz Szekeres Károly a MEVME utolsó elnökének élete / [írta és szerk.]Inokai Balázs. – [Tatabánya] : Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt., [2016].

– 95 p. : ill.   ISBN 978-963-12-7306-9 fűzött

217.

Vitézek évkönyve: 1929 / szerk. Sényi Pál. – Hasonmás kiad. – [Onga] : Nemz. Örökség K., [2017]. – 252 p. : ill.   fűzött :

218.

Zöld séták Tatán / [szerzők Bolla Adrienn et al.] ; [kiad.a MME Komárom-Esztergom megyei Csoportja]. – Tata : MME Kom.-Egom megyei Csoport, 2004 (Tatabánya : Mikrolin Press Nyomda). – 62 p. : ill.   fűzött

 

NÉVMUTATÓ

Adriányi Gábor (sajtó alá rend.) -> 106.

Ajkay Alinka (sajtó alá rend.) -> 132.

Albert Sándor -> 154.

Almási Gábor -> 184.

Ambrus József -> 62.

Angyal István (közrem.) -> 22.

Attrib Ikka Aatri -> Cselenyák Imre

Avar Ferenc -> 128.

B. Kováts Sándor -> Kováts Sándor, B.

B. Stenge Csaba -> Stenge Csaba, B.

Babirák Ilona, Végváriné -> Végváriné Babirák Ilona

Babits Mihály -> 126., 170.

Badura, Jozef -> Badura József

Badura József (közrem.) -> 181.

Bakos József (szerk.) -> 60., 144., 147., 204., 206.

Balanyi György (közrem.) -> 90.

Bálint Csaba (szerk.) -> 4.

Bálint Fruzsina (közrem.) -> 4.

Balogh Tamás (közrem.) -> 117.

Bangha Dezső -> 25.

Barabás Mihály (bev.) -> 156.

Barakka Gábor -> 45.

Barakka Gábor (fotó) -> 45.

Bárdos István -> 13.

Bárdos István (bev.) -> 162.

Bárdos István (közrem.) -> 41.

Bárdos István (szerk.) -> 48.

Bárkányi Valkán Zoltán (szerk.) -> 181.

Bartus Dávid -> 89.

Becze Csaba -> Stenge Csaba, B.

Beke Antal (sajtó alá rend.) -> 177.

Belinszki Zoltán -> 43.

Bencsik János (közrem.) -> 44.

Benedek Attila (fotó) -> 162.

Benyák Bernárd -> Benyák Bernát József

Benyák Bernát -> Benyák Bernát József

Benyák Bernát József -> 123.

Berkáné Forisek Anna (közrem.) -> 96.

Berki Zoltán (közrem.) -> 129.

Beró László (ford.) -> 58.

Biró Imre -> 50.

Boka László (kísérő tan.) -> 18.

Bokodi-Oláh Gergely -> 168.

Bolla Adrienn (közrem.) -> 218.

Borhy László -> 203.

Borovi József -> 68.

Borsos Sándor -> 174.

Borsos Sándorné -> 174.

Bosnyák Mária -> Bosnyák Mária, M.

Bosnyák Mária, M. -> 28., 81., 159., 205.

Buda Attila (sajtó alá rend.) -> 170.

Budai János Géza -> 158.

Buzinkay Géza -> 32.

Csapucha Klára, Horváthné -> Horváthné Csapucha Klára

Cseh Julianna, Kisné -> Kisné Cseh Julianna

Cselenyák Imre -> 54.

Csics Gyula -> 151.

Csiffáry Gergely (szerk.) -> 21.

Csonkaréti Károly -> 56.

Dallos István -> 43., 160.

Dallos István (szerk.) -> 103.

Darvasy Mihály -> 50.

Dávid Andrásné (szerk.) -> 135.

Djotjánné Krajcsír Piroska -> Krajcsír Piroska

Dombrády Lóránd (közrem.) -> 29.

Döbröntey-David Szilvia (közrem.) -> 203.

Dörnyei Sándor (közrem.) -> 55.

Dzsotján-Krajcsir Piroska -> Krajcsír Piroska

Dzsotjánné Krajcsir Piroska -> Krajcsír Piroska

Érdi Tamás -> 148.

Erdő Péter -> 75., 124.

Eszterházy János -> 70., 71.

Eszterházy János (összeáll.) -> 71.

Fábián Imre -> 135.

Faludi Ádám -> 36., 86.

Faludi Ádám (vál.) -> 128.

Fazekas Fanni (fotó) -> 58.

Fedinec Csilla (összeáll.) -> 65.

Fehér Katalin -> 104.

Fejérpataky László (összeáll.) -> 153.

Fekete Ferencné, Kobzák Margit -> Kobzák Margit

Fekete Józsefné -> 57.

Fekete Józsefné (közrem.) -> 111.

Fekete Józsefné Nagy Éva -> Fekete Józsefné

Fidicen Sabas -> Hegedűs Csaba

Fink Jánosné -> 213.

Fonyódi Mariann (közrem.) -> 52., 72.

Forisek Anna, Berkáné -> Berkáné Forisek Anna

Freisinger Ede -> Faludi Ádám

Frenyó Zoltán -> 142.

Fried István -> 125.

Fülöp Éva -> Fülöp Éva Mária

Fülöp Éva Mária -> 112.

Gályász Attila (ill.) -> 192.

Gantner Lászlóné (szerk.) -> 179.

Gárdonyi Máté (sajtó alá rend.) -> 97.

Geiszelhardt Zsófia (szerk.) -> 51.

Gellért Oszkár -> 170.

Gera Sándor -> 108.

Germuska Pál (szerk.) -> 29.

Gianone András (sajtó alá rend.) -> 78.

Gorenz Ferenc -> Hegyi Ferenc

Görgey István -> 8.

Gyergyák Bence (közrem.) -> 73.

Győri Krisztina (előszó) -> 183.

Gyüszi László (szerk.) -> 122.

H. Sz. -> Horváth Szabolcs

Haász Gabriella -> 80.

Hajagos József -> 202.

Haraszthy László (szerk.) -> 165., 166.

Hardi Richárd -> 148.

Hegedűs Csaba -> 64.

Hegyi Ferenc -> 189.

Hermann Éva -> Varga Imréné

Hermann Pál, L. (ford.) -> 38., 46.

Holló József (szerk.) -> 23.

Horváth Friderika -> 58.

Horváth Géza (szerk.) -> 122.

Horváth Mária -> 136., 137.

Horváth Richárd (szerk.) -> 110.

Horváth Szabolcs -> 99., 149.

Horváth Szilvia -> 20.

Horváthné Csapucha Klára -> 87.

Hrubos-Takács Róbert -> Takács Róbert

Illéssy János (összeáll.) -> 61.

Inokai Balázs -> 216.

Jakab Tibor (fotó) -> 143.

Jankovics Marcell (előszó) -> 143.

Jármai Gábor (szerk.) -> 91.

Jászai Mari -> 101.

Jenes Gyula (szerk.) -> 35.

Jókai Mór -> 31.

Juhász Attila -> 209.

Käfer István (szerk.) -> 185.

Kaindl, Raimund Friedrich -> 38.

Kakuk Tamás -> 130.

Kálmán Attila -> 102.

Kammerlohr-Kováts László (közrem.) -> 84., 85.

Kaposvári Arnold -> 39.

Káposztay János (szerk.) -> 27.

Karlinszky Balázs (szerk.) -> 191.

Katona Tamás (sajtó alá rend.) -> 8.

Kelemen Lajos -> 94.

Keleti György (bev.) -> 22.

Kerle Józsefné (fotó) -> 35.

Kertész Ferenc (vál.) -> 139.

Kisné Cseh Julianna (szerk.) -> 199.

Kiss Gergely -> 92.

Kiss Mária Rita (szerk.) -> 152.

Kiss Vendel (szerk.) -> 172., 214.

Kobzák Margit (közrem.) -> 144.

Koltai András -> 189.

Koltai András (sajtó alá rend.) -> 50., 90.

Kovács Attila Gyula (közrem.) -> 129.

Kovács Attila Zoltán (sajtó alá rend.) -> 11.

Kovács János (fel. szerk.) -> 156.

Kovács Lajos -> 1., 19.

Kovács Lajos (szerk.) -> 193., 194.

Kováts Sándor, B. (szerk.) -> 15.

Kő Pál -> 143.

Körner Zsuzsa -> 52., 72.

Kőszeghy Péter (közrem.) -> 76.

Kőszeghy Péter (tan.) -> 77.

Kövesdi Mónika -> 102.

Kövesdi Mónika (bev.) -> 121.

Kövesdi Mónika (közrem.) -> 84., 85.

Krajcsír Piroska -> 1.

Kripl Maria Anna -> Jászai Mari

Krippel Mária -> Jászai Mari

Krulik Zoltán -> 79.

Kucsera András (ill.) -> 128.

L. Hermann Pál -> Hermann Pál, L.

Labanc Györgyi (közrem.) -> 166.

Lábik János -> 41.

Ladányi András -> 82.

Láng Éva (vál.) -> 215.

László János (szerk.) -> 145., 146.

Léh István (anyaggyűjt.) -> 90.

Lehel István (sajtó alá rend.) -> 101.

London Katalin (fotó) -> 207.

Lukács Józsefné -> 42.

Lukácsné Varga Eszter -> Lukács Józsefné

M. Á. -> Muzslai Zsitva Ágnes

M. Ágnes -> Muzslai Zsitva Ágnes

– má – -> Muzslai Zsitva Ágnes

Magyar György (szerk.) -> 171.

Margitay-Becht András -> 197.

Mészáros Gábor -> 88.

Mig Balázs (szerk.) -> 67.

Mikolasek Sándor -> 25.

Mikonya Hajnalka, F. -> 87.

Mindszenty József -> 11.

Mocsár Zsófia (ill.) -> 14.

Mohainé Varga Edit -> 102.

Mohainé Varga Edit (fotó) -> 121.

Moharos György (közrem.) -> 127.

Mokánszki Béla (összeáll.) -> 2.

Monostori Éva (szerk.) -> 141.

Monostori Imre -> 188., 208.

Montcassen, Jean-Pierre -> Cselenyák Imre

Murányi Sándor Olivér -> 157.

– muzslai – -> Muzslai Zsitva Ágnes

Muzslai Ágnes -> Muzslai Zsitva Ágnes

Muzslai Zsitva Ágnes -> 69.

Müller-Guttenbrunn, Adam -> 46.

– mzsá. – -> Muzslai Zsitva Ágnes

Nagy Éva (közrem.) -> 111.

Nagy Gáspár -> 169.

Nagy Márta -> 72.

Nagyné Szabó Annamária (fotó) -> 35.

Németh Anita Judit -> 121.

Nóvé Béla (szerk.) -> 118.

Nyíri Cselenyák Imre -> Cselenyák Imre

Ország György -> 120.

Ortutay András (bev.) -> 183.

Otrok Erika (összeáll.) -> 116.

Ölveczky Gábor (közrem.) -> 141.

Ördögh Ottó -> 24.

Őze Sándor -> 59.

Paár Ferenc -> 95.

Pálinkás Judit (ford.) -> 46.

Pap András -> Perlawi Andor

Papuček, Gregor -> Papucsek Gergely

Papucsek Gergely (szerk.) -> 181.

Paszternák András (szerk.) -> 3.

Paszternák Tamás (szerk.) -> 3.

Patakiné Slezák Ágnes (közrem.) -> 127.

Pataky Adrienn (sajtó alá rend.) -> 170.

Pázmány Péter -> 132., 133.

Pécsi Györgyi (összeáll.) -> 169.

Pécsi Lukács -> 76., 77.

Peer Krisztián -> 14.

Pehm József -> Mindszenty József

Perger Péter (szerk.) -> 55.

Perlawi Andor -> 95.

Petényi Sándor (közrem.) -> 203.

Pintér Sándor -> 196.

Potoková, Katarína (ford.) -> 3.

Presinszky Lajos -> 109.

Pribojszki Mátyás -> Pribojszky Mátyás

Pribojszky Mátyás -> 114.

Prohászka Ottokár -> 183.

Rabár Ferenc -> 187.

Rainer M. János (előszó) -> 151.

Rajcsányi Gellért (riporter) -> 210.

Resszer Péter (fotó) -> 45.

Robotka Imre (ill.) -> 192.

Ruda Gábor (ford.) -> 162.

Ruda Gábor (szerk.) -> 41.

Sajó (álnév) -> Jókai Mór

Sallai Gergely (összeáll.) -> 65.

Sánta Béla -> 9.

Sára László -> 180.

Sára Lászlóné -> 180.

Schmidt Csaba (közrem.) -> 210.

Schmidtmayer Csaba -> 112.

Schmidtmayer Csaba (ford.) -> 121.

Sényi Pál (szerk.) -> 217.

Seres Ferenc -> 201.

Seres Sándor -> 201.

Simon Erika (riporter) -> 148.

Simonik Péter -> 40., 190.

Sipos Lajos (szerk.) -> 27.

Sirató Ildikó -> 33.

Slezák Ágnes -> Patakiné Slezák Ágnes

Slezák Ágnes, Patakiné -> Patakiné Slezák Ágnes

Soós Rezsőné -> 182.

Soós Viktor Attila (sajtó alá rend.) -> 11.

Sopotnik Zoltán -> 163.

Sopotnyik Zoltán -> Sopotnik Zoltán

Stenge Csaba, B. (közrem.) -> 34.

Stenge Csaba, B. (szerk.) -> 198.

Sting, Jasper (álnév) -> Belinszki Zoltán

Stingl Gellért -> 63.

Szabó-Berghauer Zoltán (szerk.) -> 100.

Szakály Sándor -> 16.

Számadó Emese (szerk.) -> 140., 186.

Szarka László (összeáll.) -> 65.

Szászvári Gabriella (szerk.) -> 67.

Szax Róbert (ford.) -> 100.

Szegedi R. Gábor -> Mészáros Gábor

Szekér Barnabás -> 189.

Szekeresné Burghardt Klára -> 113.

Szénási Zoltán -> 175.

Szénási Zoltán (kísérő tan.) -> 18.

Szepesi Zsuzsanna -> 192.

Szerdahelyi Sándor (szerk.) -> 18.

Sziklai Károly -> 35.

Szilágyi József -> 173.

Szilágyi Zsolt Lajos (szerk.) -> 117.

Szilvási Csaba -> 83.

Szilvássy Erika -> 1.

Szinnyei József (összeáll.) -> 153.

Szirmai S. Károly -> 119.

Szűcs Béla Albert -> 155.

Taizs Gergő (ford.) -> 199.

Takács Róbert -> 49.

Taska Csaba (szerk.) -> 91.

Téglás János -> 167.

Tóth Ágnes (szerk.) -> 115.

Tóth László -> 164.

Tóth Mária -> 20.

Tóth Sándor -> 17.

Tóth Zsuzsanna -> 37.

Török Csaba -> 47.

Tremmel József (vál.) -> 215.

Trombitás Dezső -> 161.

Turczi István -> 207.

Turczi István (szerk.) -> 53.

Túri Róbert (sajtó alá rend.) -> 50.

Urbán Endre (összeáll.) -> 116.

Utasi Csilla (közrem.) -> 76.

Utasi Csilla (tan.) -> 77.

Vajk Ádám (szerk.) -> 211.

Valkán, Zoltán Bárkányi -> Bárkányi Valkán Zoltán

Váraljai Zsolt (fotó) -> 210.

Varga Edit -> Mohainé Varga Edit

Varga Edit, Mohainé -> Mohainé Varga Edit

Varga Eszter -> Lukács Józsefné

Varga Imréné (közrem.) -> 127.

Vass Tibor (szerk.) -> 53.

Véber János -> 134.

Végvári Ferencné Babirák Ilona -> Végváriné Babirák Ilona

Végváriné Babirák Ilona (összegyűjt.) -> 172.

Vince Judith (ford.) -> 3.

Virágh János -> 215.

Vizúr János (fotó) -> 57.

Voit Pál (közrem.) -> 122.

Vörös Imre -> 178.

Vörös Mihály László (szerk.) -> 44.

Vulgár György (álnév) -> Belinszki Zoltán

Wehner Tibor -> 131., 143.

Wencz Balázs -> 30.

Zoltán Bárkányi Valkán -> Bárkányi Valkán Zoltán

Zoltán Diána (álnév) -> Belinszki Zoltán

Zsilák Mária -> 96.

 

TÁRGYMUTATÓ

 

Almásfüzitő -> 57., 58., 63., 111.

Almásfüzitő Sport Club -> 63.

Almásfüzitői Timföld Sport Club -> 63.

antológia -> 147.

Arany János -> 54.

Babits Mihály -> 27., 80., 167., 170.

Bakony-vidék -> 17.

Balaton-medence -> 17.

Báncsa István -> 92.

Bánhida -> 96.

Bencsik János -> 210.

Billegpuszta -> 112.

Bognár Istvánné -> 210.

Borbála -> 103.

Brigetio -> 89.

Budapesti Újságírók Egyesülete -> 18.

Csics Gyula -> 151.

Csonkaréti Károly -> 56.

Demokrata Néppárt -> 152.

Dombi János Péter -> 210.

Dorog -> 1., 19., 100.

Duna mente -> 93.

elbeszélés -> 147.

Érdi Tamás -> 148.

Esterházy család -> 70., 71.

Esterházy Miklós -> 177.

Esztergom -> 69., 105.

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye -> 106.

Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatal -> 67.

Esztergomi Főegyházmegye -> 68., 106.

Esztergomi Művészek Céhe -> 13.

Az Év Háza Komárom-Esztergom megyében -> 73.

Fellner Jakab -> 112.

Felső-Csallóköz -> 109.

Földi Imre -> 210.

Füzitő Barátainak Köre -> 111.

Galántai Balogh Ferenc -> 112.

Gasztrometál Gép- és Berendezésgyártó Rt. -> 15.

Gellért Oszkár -> 170.

Gyermely -> 115.

Győri Egyházmegye -> 110.

Gyüszi László -> 210.

Hardi Richárd -> 148.

Hargitai Ferenc -> 210.

Heves (megye) -> 21.

Homola István -> 210.

Jászai Mari -> 101.

Jókai Mór -> 125.

Kegyes-Tanítórend Tatai Gimnázium -> 187., 189.

Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnázium és

Szakközépiskola -> 127.

Kisbér -> 195.

Kiss Antal -> 210.

Komárno -> 3., 164., 186.

Komárom -> 3., 140., 164., 186., 202., 203.

Komárom-Esztergom megye -> 30., 105., 145., 146.

Komárom-Európa Futó Egyesület -> 25.

Kónya Lajos -> 210.

Koppánmonostor -> 141.

Kő Pál -> 143.

Környe -> 212.

Közép-Dunántúl -> 165., 166.

Lippay György -> 177.

Magyar Általános Kőszénbánya Rt. -> 40., 214.

magyar irodalom -> 147.

Magyar Kommunista Párt -> 30.

Magyarország. Honvédség -> 22., 23.

Márkushegyi Bányaüzem -> 156.

Mikoviny Sámuel -> 112.

Mindszenty József -> 47.

Molnár Antal -> 210.

Molnár Tamás -> 142.

Morvay László -> 162.

Nagy Gáspár -> 169.

Németh Anita Judit -> 121.

Németh László -> 208.

Népház -> 40.

Ordo Scholarum Piarum -> 90., 189.

Oroszlány -> 171., 172., 212.

Oroszlányi Bányák -> 156.

Pápai Református Kollégium. Tatai Gimnázium -> 51.

Párkányi Képzőművészkör -> 41.

Parnasszus -> 53.

Pauler Ákos -> 142.

Pázmány Péter -> 177.

Péczeli József -> 178.

Petőfi Sándor Általános Iskola -> 1.

Pfeifle, Ulrich -> 210.

Pilismarót -> 179.

Pilismarót-Dömösi Református Társegyházközség -> 42.

Pinocchio Bábcsoport -> 180.

Pozsony -> 164.

Prohászka Ottokár -> 142., 183.

Rákóczi György -> 177.

Reviczky Gábor -> 210.

Rudnay Sándor -> 185.

Salamon Hugó -> 210.

San Remo -> 80.

Süttő -> 45.

Szabó István -> 210.

Szár -> 113.

Szekfű Gyula -> 188.

Szenc -> 189.

Szent György Lovagrend -> 48.

Szlovákia -> 93.

Szőny -> 203.

Táncsics Mihály -> 196.

Táncsics Mihály Gimnázium -> 195.

Tardosbányai Építőipari Szövetkezet -> 200.

Tata -> 102., 189., 212., 218.

Tatabánya -> 15., 34., 40., 43., 103., 122., 190., 198., 210., 212.

Tatabányai Múzeum -> 199.

Tatai Helytörténeti Egyesület -> 4.

Tatai Patara Török Kori Történelmi Fesztivál -> 49.

Tatai Piarista Rendház -> 50.

Tokod -> 182., 201.

Török Ignác -> 202.

Váradi Péter -> 134.

Vers -> 147.

Vértesszőlős -> 212.

Veszprémi Főegyházmegye -> 97.

Vida Jenő Joakim -> 214.

Virágh János -> 215.

Vitéz Szekeres Károly -> 216.

Weissmahr Béla -> 142.

Zrínyi Ilona Általános Iskola -> 19.