A muzeális gyűjtemény 2021. évi gyarapodási jegyzéke

1.

Aesthetika vagy is, A szép tudományoknak theoriája / írta Eberhard G. A. ; magyarázta Pucz Antal. – Pesten Trattner János Tamás betűivel ‘s költségeivel, 1817. – [8], 204, [2] p. ; 18 cm
kötött

2.

A magyarok történetei : Á’siából kijövetelöktől fogva a’ mai időkig / irta Péczely Jó’sef. – 1. kiad. – Debreczenben: Nyomtattatott Tóth Lajos által, 1837. – 2 db.  ; 20 cm
kötött
Második darab, Az Árpád ház kihalásától a mohácsi vérpadig. – 1837. – 479 p.

3.

Az esztergomi ujdon épült főtemplom : felszentelve kisasszony hava 31-én 1856-ban : egyházi beszéd / mondá Farkas Imre. – Székesfehérvárott Özvegy Számmer Pálné betűivel, 1856. – 16 p. ; 22 cm
fűzött

4.

Beöthy László mint pesti arszlán, vagyis: díszes társalkodó / írta Beöthy László. – Pest : Friebeisz István, 1856 (Pest : Beimel József Könyvnyomdája : Kozma Vazul Könyvnyomdája). – 2, 74 p. ; 18 cm
kötött

5.

Ekebontó Borbála : szomorújáték négy felvonásban / írta Tóth Lőrinc. – 1. kiad. – Budán: A Magyar Királyi Egyetem betűivel, 1837. – 129 p. ; 17 cm. – (Eredeti játékszín / kiad. a Magyar Tudós Társaság ; 6.)
könyvtári kötés

6.

Hol-mi : külömb-külömb-féle dolgokról írt külömb-külömb-féle versek / … Horváth Ádám. – Pesthenn : Lettner József betűivel, 1788. – 224 p. ; 18 cm
kötött

7.

… Krainer Jósef úrhoz … intézett beszéd, mellyet … mondott Skalka Candid : Boldog Asszony havának 28. napján 1834. – Esztergami k. Beimel Jósefnél, 1834. – 28 p. ; 19 cm
papír

8.

Lelki jó illat-tétel avagy A kegyes léleknek Istennel való beszélgetése imádkozások és éneklések által / ford., résszerént szerzette kivált utazók kedvéért Maklári János. – Komárom : Weinmüller Franciska Könyvnyomtató Intézete, 1842. – 196 ,[4] p. ; 10 cm
kötött

9.

Ma vasárnap augustus 22-kén 1830. a hatodik iskolás ifiak másik felekezete előadja Árpádot Pannon hegyén : 3 felvonásban / írta Guzmics Izidor. – Esztergom : [s.n.], [1830]. – röplap 1 : 1 lap ; 18×12 cm

10.

Nesze semmi fogd meg jól! / írta Beöthy Laczi. – Pest : Müller Gyula sajátja, 1854. – 196 p. : ill. ; 17 cm
papír

11.

Olajág : elmélkedések, fohászok és imák hölgyek számára olvasó- és imakönyvül / írta Tompa Mihály. – 3. kiad. – Budapest : Franklin Társulat, 1883. – 308 p., 1 t. ; 16 cm

kötött

12.

Szomorú Játékok, mellyek frantziából fordittattak / Péczeli József … által. – Komáromban Weber Simon Péter betűivel, 1789. – 1 db.  237, [3] p. ; 18 cm
Tartalom: Merop : szomorú játék. Tánkréd : szomorú játék. – Eredeti cím: 1. La Mérope Francaise. – 2. Tancrede
kötött

 

Névmutató

Arouet, François-Marie -> Voltaire

Beöthy László -> 4., 10.

Eberhard G. A. -> Eberhard, Johann Augustus

Eberhard, Johann Augustus -> 1.

Farkas Imre (közrem.) -> 3.

Guzmics Izidor -> Guzmics Izidor László

Guzmics Izidor László -> 9.

Horváth Ádám -> Pálóczi Horváth Ádám

Horváth Ádám, Pálóczi -> Pálóczi Horváth Ádám

Maklári János -> 8.

Pálóczi Horváth Ádám -> 6.

Péczeli József (ford.) -> 12.

Pétzeli József -> Péczeli József

Pucz Antal (közrem.) -> 1.

Putz Antal -> Pucz Antal

Skalka Candid -> 7.

Szkalka Kandid János -> Skalka Candid

Tompa Mihály -> 11.

Tóth Lőrinc -> 5.

Voltaire -> 12.

 

Tárgymutató

Bazilika (Esztergom) -> 3.