Muzeális gyűjteményünk 2020. évi gyarapodása

2021 januárjáig az alábbi 4 művel gyarapodott muzeális gyűjteményünk

1.

V 95

··Szomorú Játékok, mellyek frantziából fordittattak /·Péczeli József … által. -·Komáromban Weber Simon Péter betűivel, 1789. -·1 db. 237, [3] p.

 

2.

··… Krainer Jósef úrhoz … intézett beszéd, mellyet … mondott Skalka Candid·: Boldog Asszony havának 28. napján 1834. -·Esztergami k. Beimel Jósefnél, 1834. -·28 p.·; 19 cm

··Skalkla István könyve testvérétől. -·Ex libris Éder György

 

3.

Aesthetika vagy is, A szép tudományoknak theoriája /·írta Eberhard G. A.·; magyarázta Pucz Antal. -·Pesten Trattner János Tamás betűivel ‘s költségeivel, 1817. -·[8], 204, [2] p.

 

4.

Az esztergomi ujdon épült főtemplom·: felszentelve kisasszony hava 31-én 1856-ban·: egyházi beszéd /·mondá Farkas Imre. -·Székesfehérvárott Özvegy Számmer Pálné betűivel, 1856. -·16 p.