Muzeális gyűjteményünk 2019. évi gyarapodása

 

1.

A kegyelem templomáról : … Tóth Pápai József úr püspöki felszenteltetése alkalmatosságával / mondotta … Kolmár József. – Rév-Komárom: özvegy Weinmüllerné’ Nyomdája, 1814. – 61 p.

 

2.

A’ titok’ súllya: két felvonásban / írta Mattyasóvszi Mattyasóvszky Sándor. – Esztergom: Beimel Jósef, 1832. – 8, 52 p.

 

3.

A’ vallás’ győzedelme a’ mái hitetlenek, és új böltsek ellen / … írta frantzia nyelven Lancelin úr, forditotta németből Pucz Antal. – Komárom: Weinmüller Bálint betüivel, 1797. – 339, [4] p.

 

4.

  1. Comaromiensis [Kartográfiai dokumentum] / Czetter Sculps. – [Wien] : [Schaumburg und Compagnie], [1805]. – 1 lap; 20×13 cm

 

5.

De dominio nobilium Hungariae, deque cladis ad Mohácsium causa, cum appendice … vindiciae contra Adamum Franciscum Kollár. – Pozsony [etc.] :Sumpt. et Typ. Weber, 1790. – 8, 304 p.

 

6.

Egyházi beszéd, mellyet Esztergam városában, Szent Anna napján, ugyan azon szentek kápolnájánál 1836-iki Sz. Jakab hava 26-án / mondott Skalka Kandid Sz. Benedek rendű áldozópap, a szelidebb tudományok, és folyó-ékesszólás tanitója. – Esztergami k. Beimel Jos. betűivel, 1836. – 22 p.;

 

7.

Érzelmek … Kovács Mátyás … tiszteletére / Ponori Thewrewk Józseftől

… – Esztergom: Beimel József Könyvnyomdája, 1852. – 4 p.; 27 cm

egyéb

 

8.

Halotti orátzió … Pázmándy Jósef urnak … halotti tisztességtételére…/ kész. … élőszóval el is mondott Márton István. – Győr: Streibig József Könyvnyomdája, 1810. – 52 p.

 

9.

Képes-ujság : a magyar nép mulatva oktató barátja. – 2. évf. 1. sz. (1865.okt. 1.)-2. évf. 24. sz. (1866. szept. 16.). – Pest: Heckenast Gusztáv,1865-1866. – 807 p.: ill.

 

10.

Magános és közönséges Istennel való beszélgetés, vagy Egy hónapra való … imádságok, mellyek Mel Konrád, Stéhelin Henrik, Zollikoffer János s’ más tudósoknak német nyelven írott könyörgéseikből szedegettettek, … E. D. T.P. által. – Komárom : Weinmüller Bálint Könyvnyomdája, 1794. – 293 p.

 

11.

Officia sanctorum in plerisque breviariis desiderata ad normam breviarii romani disposita in usum archi-dioecesis Strigoniensis. – Esztergom : Beimel József Könyvnyomdája, 1822. – 268 p.

 

12.

Szivhangok / Tóth Lőrincztől. – Budán : M. Kir. Egyetem, [1838]. – [8],206, [2] p.;

 

13.

Tudományos gyűjtemény / [szerk. Thaisz András]. – 8. esztendei folyamat,4. köt. (1824). – Pesten: Petrózai Trattner Mátyás betűjivel, és költségével,1824. – 128 p.;

 

14.

Út-mutatás a’ helvetiai vallástételt követő Túl a’ Dunai Főtiszteletű Superintendentiában lévő lelki tanitóknak, tanulásbéli foglalatoskodtatására, és a’ jelesebb tudományú, ‘s magokat a’ tudományos pályán valósággal érdemesített predikátoroknak megjutalmaztatására / [kiad. … Tóth Ferentz].- Rév-Komárom : özvegy Weinmüllerné’ Nyomdája, 1824. – 48 p.

 

Személynév mutató

Bärenkopf Ignác -> 5.

Czetter Sámuel -> 4.

Kiss István, Ilméri (fel. szerk.) -> 9.

Kolmár József -> 1.

Korabinsky, Johann Matthias -> Korabinszky János Mátyás

Korabinszky János Mátyás (közrem.) -> 4.

Lancelin, de Laval -> 3.

Mándi Márton István -> 8.

Márton István -> Mándi Márton István

Mattyasóvszky Sándor -> 2.

Ponori Thewrewk József -> 7.

Pucz Antal (ford.) -> 3.

Putz Antal -> Pucz Antal

Skalka Candid -> 6.

Szkalka Kandid János -> Skalka Candid

Thaisz András (szerk.) -> 13.

Thewrewk József -> Ponori Thewrewk József

Tóth Ferenc -> 14.

Tóth Ferentz -> Tóth Ferenc

Tóth Lőrinc -> 12.

 

Tárgymutató

Kollár, Adam Frantiąek -> 5.

Komárom vármegye -> 4.

Kovács Mátyás -> 7.

Pázmándy József -> 8.

Tóth Pápai József -> 1.