Muzeális gyűjteményünk

A helyismereti gyűjteményen belül külön állományrészként kezeljük a muzeális gyűjteményt, amely több mint 1200 dokumentumot foglal magába.
E speciális állományrész kialakítására 1978-ban került sor. A könyvtári állomány egészéből és a helyismereti gyűjteményből kiválogattuk a muzeális jellegű könyveket.

A muzeális gyűjteményben található könyvek, metszetek, autográfiák (kéziratok) jelentős része helyismereti vonatkozású. A helyi szerző, helyi tartalmú munka és a helyi nyomda terméke „hármas szabály” szem előtt tartása mellett bekerültek azok a dokumentumok is, amelyekben helyi vonatkozású ex libris, bejegyzés (ajánlás, possesor stb.) található.

Tartalmuk, kötődésük alapján régi és ritka könyvek, dokumentumok:

  • Első kiadások a muzeális időhatáron (az 1849 előtt megjelent műveken) túl is: pl. Jókai és Babits első kiadások és
  • Régi megyei színlapok a 19. század második feléből is itt találhatók.

Az állományrész speciális jellegén túl azért is figyelemre méltó, mert az 1952-ben alapított Megyei Könyvtár nem örökölt jelentős korábbi gyűjteményeket.
Az 1980-as évek elején sikerült megvásárolni a csépi Pálffy-család 3000 kötetes könyvtárát, melynek tulajdonosa különösen helytörténeti érdeklődésű személy volt .A könyvtár fő profilját a család- és egyháztörténeti anyag alkotja, főleg 19. századi kiadások. A magánkönyvtár egyébként is értékes darabjaiból az a 300 kötetnyi muzeális állományrész emelendő ki, amelynek alapján a régi, köznemesi könyvtár típusa rekonstruálható. Ebben az összefüggésben megemlítendő az a 150 kötetnyi anyag is, amely – az ex librisek tanúsága szerint – Siegler Antal által 1840-ben alapított komáromi (ma Komarno) kölcsönkönyvtár része volt.

A jelentős történeti értéket képviselő, ám rossz fizikai állapotú dokumentumok közül 1996 óta a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával és az OSZK Soros Könyvrestaurátor kft. segítségével több mint 130 dokumentumot sikerült teljes mértékben restauráltatni, állagát megóvni. Folyamatosan pályázunk minden évben erre a célra. Hosszabb távon, lehetőségeink függvényében tervezzük muzeális állományrészünk digitalizálását, ami széleskörű és azonnali hozzáférést tesz majd lehetővé a világháló segítségével.

Integrált katalógusunkból, online adatbázisunkból visszakereshetők e dokumentumaink részletes leírásai, az egyes dokumentumok muzeális jellemzői is.

Előzetes időpont egyeztetés után, olvasójegy ellenében helyben megtekinthetők.